Kalendarz

Aktualności ... z ostatniej chwili

29 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Podczas ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego Elisa Ferreira, komisarz ds. Spójności i reform, przedstawiła nową inicja (...)

27 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Na ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego przyjęliśmy rezerwę dostosowawczą do Brexit (BAR), a także otworzyliśmy drog (...)

26 maja 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Podczas ostatniej podkomisji FISC dyskutowaliśmy z ekspertami na temat dalszych działań w zakresie wykorzystania technolo (...)

24 maja 2021
Nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+!

Nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+!

Nowy, bardziej integracyjny program Erasmus+! Nowy program Erasmus+ będzie docierał do osób z mniejszymi szansami i ob (...)

22 maja 2021
Sesja Plenarna ECON!

Sesja Plenarna ECON!

Ostatnia sesja plenarna ECON skupiła się na demokratycznej kontroli krajowych wysiłków na rzecz odbudowy. Podsumowali (...)

21 maja 2021
Sesja Plenarna IMCO

Sesja Plenarna IMCO

Podczas ostatniej Sesji Plenarnej IMCO rozmawialiśmy na temat wsparcia dla innowacji cyfrowych i zastosowań sztucznej inte (...)

20 maja 2021
Sesja Plenarna – program Fiscalis

Sesja Plenarna – program Fiscalis

W dobie kryzysu mamy do czynienia z oszustwami podatkowymi, a uchylanie się od płacenia podatków jest jeszcze mniej akcep (...)

19 maja 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

Obowiązywanie wynagrodzenia minimalnego jest absolutnie niezbędne, ponieważ jest swoistym gwarantem ochrony społecznej n (...)

18 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Komisja Rozwoju Regionalnego - pierwsze spotkanie Sprawozdawców Cieni do opinii do wytycznych dotyczące transeuropejskiej  (...)

17 maja 2021
Sprawozdanie w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych

Sprawozdanie w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych

w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności. Czas na odwrócenie negatywnych trendów demograficznych w  (...)

17 maja 2021
Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Przyszłość jest w Twoich rękach! Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych pr (...)

13 maja 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). Podczas ostatniego posiedzenia Komisji wymieniliśmy poglądy na temat pr (...)

12 maja 2021
NASZA WSPÓŁPRACA to PRZYSZŁOŚĆ EUROPY!

NASZA WSPÓŁPRACA to PRZYSZŁOŚĆ EUROPY!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Sassoli, premier Portugalii Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Le (...)

11 maja 2021
Wspólne posiedzenie komisji ECON i BUDG

Wspólne posiedzenie komisji ECON i BUDG

Podczas wspólnego posiedzenia komisji ECON i BUDG rozmawialiśmy z komisarzami Dombrovskisem i Gentilonim o postępach w re (...)

10 maja 2021
Program Cyfrowa Europa

Program Cyfrowa Europa

Wspieramy europejski program transformacji cyfrowej! 7,6 mld euro finansowania na lata 2021-20272,2 miliarda euro na supe (...)

9 maja 2021
Dzień Europy

Dzień Europy

Dziś świętujemy Dzień Europy! Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman, pełniący w tamtym czasie funkcję francuskiego  (...)

7 maja 2021
Grupa robocza ds. kontroli Instrumentu Naprawy i Odporności

Grupa robocza ds. kontroli Instrumentu Naprawy i Odporności

Drugie spotkanie grupy roboczej ds. kontroli Instrumentu Naprawy i Odporności! Podczas ostatniego posiedzenia grupy gł (...)

5 maja 2021
Sprawozdanie PE „Opodatkowanie gospodarki cyfrowej”

Sprawozdanie PE „Opodatkowanie gospodarki cyfrowej”

Pandemia to wiele nowych wyzwań dla wszystkich gałęzi biznesu! Szczególnie istotny w ostatnim czasie stał się rozwój  (...)

29 kwietnia 2021
Sesja Plenarna ECON

Sesja Plenarna ECON

Sesja plenarna ECON dot. podatku cyfrowego. Celem będzie przedstawienie planów bardziej sprawiedliwego systemu podatkow (...)

28 kwietnia 2021
Program jednolitego rynku 2021 – 2027

Program jednolitego rynku 2021 – 2027

Debata na a temat programu dotyczącego rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, obszaru roślin, zwierząt, (...)

27 kwietnia 2021
Komisja ECON

Komisja ECON

Podczas ostatniej komisji ECON przeprowadziliśmy wymianę poglądów z kandydatem na stanowisko dyrektora wykonawczego Euro (...)

26 kwietnia 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Komisja REGI i Wytyczne dla Transeuropejskiej Infrastruktury Energetycznej. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji REGI p (...)

26 kwietnia 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

Podczas ostatniej komisji FEMM skupiliśmy się głównie na wniosku dot. dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.  (...)

22 kwietnia 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Walka z oszustwami podatkowymi to nasz obowiązek! Od września 2020 r. działam w Parlamentarnej Podkomisji ds. Podatkow (...)

20 kwietnia 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Komisja FISC oraz publiczne wysłuchanie na temat Reformy kryteriów i procesu Grupy ds. Kodeksu Postępowania! Podczas o (...)

19 kwietnia 2021
KOMISJA FEMM

KOMISJA FEMM

Podczas dzisiejszej dyskusji w trakcie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia [FEMM] poruszyliśmy wiele istotnych tematów (...)

15 kwietnia 2021
Komisja ECON

Komisja ECON

Podczas ostatniego posiedzenia komisji ECON zapoznaliśmy się z przedstawionym przez Wiceprezesa Europejskiego Banku Centra (...)

30 marca 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Kolejne złożone poprawki w ramach prac w Komisji Rozwoju Regionalnego. Tym razem do Projektu sprawozdania w sprawie wni (...)

30 marca 2021
Komisja ECON-BUDG

Komisja ECON-BUDG

KOLEJNE OBOWIĄZKI PRZEDE MNĄ - w ramach ECON-BUDG ds. Kontroli instrumentu naprawy i odporności (RRF WG), do której zost (...)

26 marca 2021
Zielony Certyfikat Cyfrowy

Zielony Certyfikat Cyfrowy

Przyjęcie cyfrowych certyfikatów szczepień już wkrótce! Zatwierdzenie Zielonego Certyfikatu Cyfrowego zostało przys (...)

26 marca 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

Przemoc to naruszenie praw człowieka! To przestępstwo! Ofiara przemocy jest stroną słabszą i powinna otrzymywać pomoc! (...)

25 marca 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Podczas podkomisji FISC wymieniliśmy poglądy z Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą wykonawczą Komisji Europejskiej o (...)

25 marca 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

Komisja FEMM i równość płci! Podczas ostatniego, specjalnego spotkania Komisja ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i K (...)

24 marca 2021
Komisja ECON

Komisja ECON

System opodatkowania musi zostać dostosowany do ery cyfrowej! Podczas ostatniej komisji ECON przegłosowaliśmy rezolucj (...)

24 marca 2021
ECON/JURI

ECON/JURI

Ostatnie posiedzenie ECON/JURI to przede wszystkim zagadnienia polityki podatkowej.  Przedsiębiorstwa międzynarodo (...)

23 marca 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Podczas ostatniej komisji FISC omówiliśmy zarys tego, jak powinna wyglądać europejska polityka podatkowa. To wyjątkowe  (...)

19 marca 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Ostatnie spotkanie FISC rozpoczęło cykl spotkań z posłami z parlamentów narodowych. Rozmawialiśmy z Filipe Neto Bra (...)

18 marca 2021
Komisja FEMM

Komisja FEMM

W tym tygodniu spotkaliśmy się dwa razy w ramach  komisji FEMM. Wymieniliśmy poglądy z wiceprzewodniczącą Komi (...)

16 marca 2021
Komisja ECON

Komisja ECON

Sesja plenarna ECON - powinniśmy ulepszyć współpracę pomiędzy krajowymi organami w zakresie opodatkowania handlu cyfro (...)

11 marca 2021
Komisja ECON

Komisja ECON

Prace w komisji ECON nad raportem to zderzenie dwóch podejść: zdrowo-konserwatywnego podejścia, które postrzega seme (...)

10 marca 2021
EU4Health

EU4Health

EU4Health, Przyjęliśmy  nowy Program Unii Europejskiej dla zdrowia! Budżet programu to 5,1 mld EUR, z czego co na (...)

9 marca 2021
InvestEU

InvestEU

Fundusz InvestEU to następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), wdrażanego od czerwca 2015  (...)

1 marca 2021
Intergrupa Bioróżnorodność, Łowiectwo, Wieś

Intergrupa Bioróżnorodność, Łowiectwo, Wieś

Bardzo merytoryczne dyskusje Intergrupy Bioróżnorodność, Łowiectwo, Wieś dotyczyły ważnego tematu polowania zgodnego (...)

10 lutego 2021
Plan odbudowy dla Europy

Plan odbudowy dla Europy

Cieszę się, że przedmiotem naszych obrad jest konkretny program pomocy Europie - a nie kolejny projekt jej ideologicznej  (...)

8 lutego 2021
Europejczycy pracują zdalnie!

Europejczycy pracują zdalnie!

Aż 37% pracowników w Unii Europejskiej przeszło na zdalny tryb pracy ze względu na lockdown. Ograniczenia związane z p (...)

5 lutego 2021
KOMISJA ECON

KOMISJA ECON

Kolejny ambitny tydzień prac komisji PE za mną! Podczas komisji ECON i dialogu gospodarczego wymieniliśmy poglądy z p (...)

5 lutego 2021
KOMISJA FEMM

KOMISJA FEMM

W trakcie obrad komisji FEMM debatowaliśmy nad projektem opinii „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usuwanie b (...)

4 lutego 2021
KOMISJA REGI

KOMISJA REGI

Komisji REGI  W poniedziałek odbyła się debata z Panem Nelsonem de Souzą, ministrem planowania, urzędującym pr (...)

3 lutego 2021
Unia Europejska z gospodarką o obiegu zamkniętym!

Unia Europejska z gospodarką o obiegu zamkniętym!

Unia Europejska chce osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050r!  Jeśli nadal będziemy eksploatować z (...)

27 stycznia 2021
KOMISJA FISC

KOMISJA FISC

Brexit wpłynął na wiele dziedzin życia Europejczyków oraz Brytyjczyków. Jedną z nich są podatki. Podczas ostatniej k (...)

27 stycznia 2021
KOMISJA FEMM I LIBE

KOMISJA FEMM I LIBE

Dzisiejsze głosowanie komisji FEMM i LIBE   Podczas intensywnych trzech dni pracy w komisji FEMM, rozmawialiś (...)

26 stycznia 2021
KOMISJA ECON

KOMISJA ECON

Komisja ECON - na ostatnim posiedzeniu komisji, podczas regularnego dialogu gospodarczego dyskutowaliśmy z Paschalem Donoho (...)

25 stycznia 2021
Poprawki do sprawozdania Przewodniczącego Komisji REGI

Poprawki do sprawozdania Przewodniczącego Komisji REGI

Dziś złożyłam poprawki do sprawozdania Przewodniczącego Komisji REGI Younousa Omarjee w sprawie przeglądu funkcjonowan (...)

22 stycznia 2021
Sesja Plenarna ECON

Sesja Plenarna ECON

Przyjęliśmy rezolucję domagającą się zmiany systemu sporządzania unijnej listy rajów podatkowych, który jest obecni (...)

22 stycznia 2021
Podsumowanie prac w 2020 roku!

Podsumowanie prac w 2020 roku!

To był niezwykle pracowity rok, pełen wyjątkowych wyzwań oraz niecodziennych okoliczności związanych z pandemią…  (...)

21 stycznia 2021
Debata dotycząca szczepień

Debata dotycząca szczepień

W związku z wczorajszą debatą dotyczącą szczepień wystosowałam do Komisji Europejskiej pytania w tym zakresie. Pra (...)

19 stycznia 2021
Debata plenarna z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Debata plenarna z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Dzisiejsza debata planetarna z Aną Paula Zacarias, portugalską sekretarz stanu ds. europejskich, oraz Stellą Kyriakides,  (...)

14 stycznia 2021
Likwidacja luki cyfrowej – udział KOBIET w GOSPODARCE CYFROWEJ

Likwidacja luki cyfrowej – udział KOBIET w GOSPODARCE (...)

Cyfryzacja zasadniczo zmieniła większość aspektów naszego życia. Kryzys Covid-19 i jego następstwa prawdopodobnie spo (...)

12 stycznia 2021
Głosowanie Komisji ECON

Głosowanie Komisji ECON

Głosowanie Komisji ECON ws. podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów. Jedno z wczorajszych głos (...)

7 stycznia 2021
Nad czym będzie pracował Parlament w 2021 roku?

Nad czym będzie pracował Parlament w 2021 roku?

Główne zadania Parlamentu Europejskiego na 2021 rok to m.in: Plan odbudowy i wieloletni budżet UE Pod koniec 2020 r (...)

26 grudnia 2020
Nowa strategia farmaceutyczna

Nowa strategia farmaceutyczna

Nowa strategia farmaceutyczna musi zagwarantować obywatelom UE równy dostęp do leków. Dziś miała miejsce debata kom (...)

24 grudnia 2020
Życzenia świąteczne!

Życzenia świąteczne!

Rodzinnych, zdrowych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia!  (...)

22 grudnia 2020
Unijna strategia w dziedzinie szczepionek

Unijna strategia w dziedzinie szczepionek

 (...)

21 grudnia 2020
Polityka rolna UE 2021-2022

Polityka rolna UE 2021-2022

Polityka rolna UE 2021-2022 to zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy! Kontynuacja unijnych dopłat do gosp (...)

16 grudnia 2020
Siedmioletni budżet UE na lata 2021-2027 zatwierdzony!

Siedmioletni budżet UE na lata 2021-2027 zatwierdzony!

Nowy, wiążący plan działania to nowe źródła dochodów UE. Jednym z jego celów jest wzmocnienie przepisów dotyczący (...)

15 grudnia 2020
Europa walczy z COVID-19

Europa walczy z COVID-19

 (...)

15 grudnia 2020
1,5 miliarda Euro dla Polski na 2021 rok!

1,5 miliarda Euro dla Polski na 2021 rok!

Dziś to od Nas zależy, czy zrobimy kolejny krok w walce z pandemią koronawirusa! Kiedy w kwietniu, uruchamialiśmy pom (...)

10 grudnia 2020
Dyskusja na Komisji ECON z Komisarz Margrethe Vestager

Dyskusja na Komisji ECON z Komisarz Margrethe Vestager

Dyskusja na Komisji ECON z Komisarz Margrethe Vestager, pełniącej funkcję szefowej polityki konkurencji. W trakci (...)

7 grudnia 2020
Program Unia Europejska dla zdrowia to łącznie 5,1 miliarda euro w latach 2021-2027!

Program Unia Europejska dla zdrowia to łącznie 5,1 miliard (...)

 (...)

2 grudnia 2020
Praktyki podatkowe

Praktyki podatkowe

Zaprzestanie osłabiających biznes UE praktyk podatkowych - Komisja FISC  Nie możemy pozwolić na szkodliwą polit (...)

30 listopada 2020
Komisja Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim

Komisja Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim

 (...)

18 listopada 2020
Ostatnie ustalenia TRILOG

Ostatnie ustalenia TRILOG

Heinz Hetmeier, prezydencja Rady UE Younous Omarjee , przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego REGI; Elisa Ferreir (...)

18 listopada 2020
47,5 mld euro na przeciwdziałanie skutkom COVID-19!

47,5 mld euro na przeciwdziałanie skutkom COVID-19!

Mamy to! Osiągnęliśmy wstępne porozumienie w sprawie przeznaczenia dodatkowych zasobów UE i środków w celu złagodzen (...)

17 listopada 2020
Posiedzenie FISC

Posiedzenie FISC

Wczorajsza dyskusja podczas posiedzenia FISC na temat „Rola polityki podatkowej w kontekście ożywienia gospodarczego”  (...)

16 listopada 2020
CHRONIMY TRADYCJĘ I JAKOŚĆ!

CHRONIMY TRADYCJĘ I JAKOŚĆ!

Produkty z oznaczeniami geograficznymi z terenu Unii Europejskiej będą chronione przed niewłaściwym użyciem i naśladow (...)

13 listopada 2020
Likwidacja cyfrowej różnicy płci – udział kobiet w gospodarce cyfrowej

Likwidacja cyfrowej różnicy płci – udział kobiet w (...)

Mamy to! Po kilku miesiącach pracy, podczas ostatniej komisji FEMM sprawozdanie, nad którym pracowaliśmy „Likwidacja cy (...)

12 listopada 2020
Nowe środki wsparcia dla rybaków z Morza Bałtyckiego i społeczności przybrzeżnej

Nowe środki wsparcia dla rybaków z Morza Bałtyckiego i sp (...)

Mają na celu wesprzeć osoby, na które wpłynęły społeczno-gospodarcze skutkami surowych ograniczeń połowowych. Środ (...)

10 listopada 2020
Wczorajsze wspólne posiedzenie Komisji BUDG i ECON

Wczorajsze wspólne posiedzenie Komisji BUDG i ECON

Zielone światło dla nowego instrumentu odbudowy i odporności (RRF-Recovery and Resilience Facility) 672,5 mld euro w post (...)

9 listopada 2020
Komisja ECON i fundusz InvestEU działają

Komisja ECON i fundusz InvestEU działają

Komisja ECON i fundusz InvestEU działają, aby dać impuls dla równoważonych, innowacyjnych i społecznych inwestycji  (...)

3 listopada 2020
Posiedzenie FISC

Posiedzenie FISC

W ubiegłym tygodniu brałam udział w 2. posiedzeniu FISC . Tematem była Reforma międzynarodowego systemu podatkowego.  (...)

31 października 2020
Raport roczny Europejskiej Rady Budżetowej 2020!

Raport roczny Europejskiej Rady Budżetowej 2020!

W tym tygodniu miała miejsce prezentacja raportu rocznego Europejskiej Rady Budżetowej 2020 ! Na otwartym posiedzeniu k (...)

28 października 2020
Komisja FEMM i BECA

Komisja FEMM i BECA

Wspólne posiedzenie komisji FEMM (Komisja ds. Równouprawnienia) i BECA (Komisja  ds. Raka). Rozmawiamy o dzia (...)

26 października 2020
2 916 520 złotych dla KĘPIŃSKIEGO SZPITALA

2 916 520 złotych dla KĘPIŃSKIEGO SZPITALA

MAMY TO!! DZIŚ  2 miliony 916 tysięcy 520 złotych trafi dla KĘPIŃSKIEGO SZPITALA decyzją Premiera Mateusz (...)

23 października 2020
Parlament liderem w dziedzinie przepisów UE dotyczących sztucznej inteligencji

Parlament liderem w dziedzinie przepisów UE dotyczących sz (...)

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim przyjęto wniosek w sprawie takiego regulowania sztucznej inteligencji (AI), aby po (...)

22 października 2020
Zlikwidowanie luki cyfrowej to nasz obowiązek!

Zlikwidowanie luki cyfrowej to nasz obowiązek!

Zlikwidowanie luki cyfrowej w edukacji to nasz obowiązek!  Według UNESCO nawet w najbardziej rozwiniętych krajach (...)

21 października 2020
Unijna pomoc dla polskich firm!

Unijna pomoc dla polskich firm!

Europejski Fundusz Gwarancyjny został powołany przez Europejski Bank Inwestycyjny jeszcze w kwietniu. Jego celem jest rato (...)

20 października 2020
Konieczne jest wyznaczenie norm regulowania platform internetowych!

Konieczne jest wyznaczenie norm regulowania platform interne (...)

Musimy zmodernizować przepisy z myślą o przyszłości. Wczoraj podjęto już pierwsze kroki w tym kierunku zatwierdzon (...)

19 października 2020
Jakie ma być Cyfrowe Euro | Komisja ECON?

Jakie ma być Cyfrowe Euro Komisja ECON?

Ostatnie posiedzenie komisji ECON to m. in. omówienie raportu z postępu prac nad nową forma płatności. Jakie ma być (...)

17 października 2020
Dbam o Siebie! Badam się! WYGRYWAM!

Dbam o Siebie! Badam się! WYGRYWAM!

DZIĘKUJĘ! DZIŚ  BYLIŚMY RAZEM! AMBASADORZY KAMPANII Szpitala SP ZOZ W Kępnie! Dbam o Siebie! Badam Się! WYGRYWAM! (...)

15 października 2020
Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

NASZ POTENCJAŁ! SIŁA KOBIET! Praca w komisji FEMM, do której należę, skupia się na Prawach KOBIET i Równouprawnien (...)

12 października 2020
Zmiany w sprawie rozporządzenia…

Zmiany w sprawie rozporządzenia…

Zmiany w sprawie rozporządzenia dostosowującego roczne płatności zaliczkowe w latach 2021–2023. Rada Europejska prz (...)

12 października 2020
Komisji FEMM

Komisji FEMM

Komisji FEMM Sprawozdanie "Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym"   (...)

10 października 2020
Ułatwienia dla crowdfundingu

Ułatwienia dla crowdfundingu

Ułatwienia dla crowdfundingu dzięki nowym przepisom Crowdfunding to tzw. finansowanie społecznościowe, czyli wsparci (...)

9 października 2020
Bądź bezpieczny w cyberprzestrzeni!

Bądź bezpieczny w cyberprzestrzeni!

W ostatnim czasie, w związku z pandemią koronawirusa, znacząco wzrosła liczba cyberprzestępstw. Jak się przed nimi chr (...)

7 października 2020
Europejskie prawo o klimacie

Europejskie prawo o klimacie

Europejskie prawo o klimacie Debata „European Climate Law” Polska rozumie cel neutralności klimatycznej jako kol (...)

6 października 2020
Jak COVID- 19 wpłynął na opiekę długoterminową?

Jak COVID- 19 wpłynął na opiekę długoterminową?

Debata w PE. Jak COVID- 19 wpłynął na opiekę długoterminową?   Pandemia COVID-19 wpływa negatywnie na n (...)

6 października 2020
Debata dotycząca Europejskiej Strategii Leśnej

Debata dotycząca Europejskiej Strategii Leśnej

Debata dotycząca Europejskiej Strategii Leśnej Lasy spełniają rolę ekologiczną oraz społeczną! Europejska str (...)

5 października 2020
Komisji ECON

Komisji ECON

Wymiana poglądów z kandydatką na Komisarza - Mairead McGuinnes. Tematem była stabilności rynków finansowych, niezwykle (...)

3 października 2020
Komisja ECON

Komisja ECON

Kolejny miesiąc w Komisji ECON rozpoczął się intensywnymi pracami nad poprawkami do bardzo ważnego dla każdego państw (...)

29 września 2020
Komisji FEMM

Komisji FEMM

RÓWNOUPRAWNIENIE - KOBIETY - KOMISJA FEEM - to kolejny ważny raport; tym razem w zakresie przyszłości i podjęcia pilnyc (...)

Grupa

Newsletter Bądź zawsze na bieżąco

Bądźmy w stałym kontakcie


Zapisz się do newslettera, a bezpośrednio 
na swoją skrzynkę otrzymasz
najbardziej aktualne informacje 
dotyczące Mojej działalności w Parlamencie Europejskim.

  Email

  Kontakt Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do nas

  Bât. Wiertz
  02U031
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
  Tel: +32 228 45 776

  Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
  G03043
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
  Tel: +33 388 175 776

  Aleje Marcinkowskiego 12C
  63-600 Kępno
  Polska
  Tel: +48 502 475 359

   Formularz kontaktowy