Komisja ECON w PE przyjmuje ważne regulacje

🇪🇺 Komisja ECON w PE przyjmuje ważne regulacje dotyczące przeglądu polityki podatkowej, w szczególności przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, w których pełniłam rolę Kontrsprawozdawczyni.

1️⃣ VAT w epoce cyfrowej – dyrektywa i rozporządzenie.
2️⃣ Dalsza reforma przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych – raport.
3️⃣ Polityka podatkowa w czasach kryzysu – raport.
Dzięki zmianom w unijnych przepisach podatkowych możemy zniwelować nierówności i obciążenia dla europejskich przedsiębiorstw – w szczególności te, które zostały uwypuklone podczas kryzysu.

Moimi priorytetami podczas prac nad niniejszymi regulacjami były:
✅ ochrona interesów państw członkowskich, które już wdrożyły elektroniczny system fakturowania/sprawozdawczości – poprzez dążenie do maksymalnego złagodzenia wymogów dotyczących stosowania wspólnego, ujednoliconego modelu faktury elektronicznej,
✅ znaczące wydłużenie terminu wystawiania faktur i raportowania faktur przez przedsiębiorstwa – co jest szczególnie istotne dla MŚP (udało się to osiągnąć),
✅ odroczenie zmian w czasie, ze względu na długość procesu legislacyjnego oraz konieczność zapewnienia przedsiębiorstwom (zwłaszcza MŚP) wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się do nowych przepisów (docelowo – w raporcie przesunięto wszystkie zmiany o rok – proponowałam dwa lata),
✅ utrzymanie suwerenności podatkowej państw członkowskich, troska o interesy przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) i potrzebę maksymalnego uproszczenia przepisów podatkowych,
✅ podnoszenie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Żałuję, że nie udało się dostatecznie poprawić raportu dotyczącego polityki podatkowej w czasach kryzysu, który przedstawia (niezbyt trafną) analizę przyczyn obecnego stanu. Jego ostateczny kształt został nieco poprawiony (głównie dzięki EPP i ECR), ale w finalnej wersji nadal pozostawia wiele wątpliwych zapisów.

Raport zbyt mocno koncentruje się na kwestiach „ekologicznych”, opodatkowaniu nadmiernych zysków i największych przedsiębiorstw, kwestiach redystrybucji i (rzekomo) najbardziej odpowiednich środkach zapewniających pomoc grupom znajdującym się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Wzywa także do zwiększenia obciążeń podatkowych transportu lotniczego i morskiego – co w mojej opinii zaszkodzi konkurencyjności powiązanych sektorów gospodarki UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)