Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Świętujmy tolerancję, akceptację i równouprawnienie.

🇪🇺 Od 27 listopada do 4 grudnia w Parlamencie Europejskim odbywa się Tydzień Praw Osób z Niepełnosprawnością. Jest organizowany w celu podnoszenia świadomości i wzmocnienia debaty publicznej, aby zapewnić wszystkim osobom z niepełnosprawnością możliwość korzystania ze swoich praw.

W ramach tego tygodnia zorganizowano kilka komisji parlamentarnych w zakresie niepełnosprawności.
29 Listopada komisja FEMM i EMPL, wspólnie zorganizowały dyskusję w sprawie szkodliwych praktyk w UE wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością.

Na posiedzeniu głos zabrali specjaliści:
🖇️ Ana PELAEZ – Przewodnicząca Komitetu ONZ CEDAW, Sekretarz Generalna Fundacji Kobiet EDF i CERMI,
🖇️ Sara ROCHA – Wiceprzewodnicząca Europejskiego Forum Niepełnosprawności (EDF), Komisja Kobiet,
🖇️ Dr Jana OFFERGELD – doradca ds. polityki, Niemiecki Instytut Praw Człowieka,
🖇️ Patrick BERGER – członek grupy zadaniowej ETUC ds. pracowników niepełnosprawnych, ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych)

Dyskutowaliśmy o konkretnych kierunki działania i środkach politycznych, które należy zastosować w celu usuwania barier dla kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością.

Rozmawialiśmy m.in. o zapewnieniu równych szans w niezależnym życiu, zwłaszcza w temacie rynku pracy i możliwości oraz warunkach zatrudnienia niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt. Pod lupę wzięliśmy prawa Unii, ich realizację oraz dobre praktyki w obszarach takich jak edukacja czy opieka.

Ruszmy do działania, aby likwidować bariery i stworzyć warunki umożliwiające OzN samodzielne życie i pełną integracje społeczną❗️

Pamiętajmy, że wspólnie powinniśmy dbać o komfort osób w naszym otoczeniu❗️

💪 RAZEM MOŻEWMY WIĘCEJ❗️

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)