kompromisowe strategiczne Porozumienie Metanowe

🇪🇺 Dziś bardzo ważny dzień dla 🇵🇱POLSKI w Parlamencie Europejskim🇪🇺 ❗️❗️❗️Wynegocjowane z ogromnym trudem, kompromisowe strategiczne Porozumienie Metanowe przyjęte👍

❗️ Dopuszczalny próg emisyjny w kopalniach przez szyby wentylacyjne będzie wynosił pięć ton metanu na tysiąc ton wydobytego węgla od 2027 roku, czyli dziesięciokrotnie więcej niż zakładała pierwotna propozycja Komisji Europejskiej.

❗️Wskaźnik będzie liczony per operator, co daję dość szerokie pole manewru dla naszych spółek, a czego także nie przewidziała pierwotna propozycja Komisji.

❗️Dla węgla koksowego, pomimo intencji Zielonych i liberałów, utrzymaliśmy tymczasową derogację.

❗️Wprowadziliśmy zapis czyniący opcjonalnymi potencjalne kary nakładane na operatorów kopalni emitujących powyżej limitów – zamiast nich ❗️❗️Państwo Członkowskie może wprowadzić określany przez siebie system opłat za emisję, które w konsekwencji będą wracać do operatorów w postaci grantów na realizację projektów obniżających emisje metanu.

✅️Inwentarz kopalni oraz działania sprawozdawcze i mitygujące obejmą nie wszystkie nieczynne kopalnie, a jedynie te kopalne które zostały zamknięte siedemdziesiąt lat przez wejściem w życie rozporządzenia.

❗️❗️❗️Korzystne rozwiązania w zakresie nieczynnych odwiertów – wprowadzamy derogacje dla państw posiadających dużą ilość odwiertów oraz specjalistyczne zapisy dla odwiertów offhore znajdujących się na znacznej głębokości.

❗️❗️❗️Usunęliśmy zapis o wprowadzeniu ogólnounijnego celu redukcji emisji metanu obejmującego wszystkie sektory, w tym rolnictwo❗️

🇵🇱🇪🇺Ogrom determinacji w negocjacjach👍 wykonanej pracy i zaangażowania w Komisji

Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, którą z ogromną przyjemnością zastąpiłam w głosowaniu tak strategicznnie ważnym dla 🇵🇱POLSKI❗️❗️❗️

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)