Seria pytań dotyczących szkodliwości wyrobów tytoniowych

🇪🇺 We wrześniu zadałam Komisji Europejskiej serię pytań dotyczących szkodliwości wyrobów tytoniowych. W ostatnich dniach otrzymałam odpowiedź na swoje pytania. Skupiłam się na danych, regulacjach, działaniach profilaktycznych oraz pytaniu, czy Komisja Europejska planuje zwiększyć wydatki na walkę z nałogiem palenia.

Dane i sprawozdania dotyczące wyrobów tytoniowych i powiązanych można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej ograniczeniu użycia tytoniu. Jednym z ich przykładów jest opinia Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz Pojawiających się Zagrożeń w sprawie skutków zdrowotnych epapierosów. Przydatne mogą być również informacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Komisja i państwa członkowskie wcieliły w życie różnorodne środki na rzecz ograniczenia użycia tytoniu, w tym regulacje dotyczące wyrobów tytoniowych, ograniczenia reklam, promowanie przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego i środki fiskalne jak również działania w zakresie zwalczania nielegalnego handlu.

Komisja prowadzi obecnie ocenę dyrektywy 2014/40/UE w sprawie wyrobów tytoniowych, jak wskazano w europejskim planie walki z rakiem.

Jednocześnie Komisja przygotowuje wniosek dotyczący aktualizacji zalecenia Rady w sprawie środowiska wolnego od dymu tytoniowego, aby pomóc państwom członkowskim lepiej chronić ich obywateli.

Ponadto w 2022 r. Komisja uruchomiła inicjatywę „Zdrowsi razem”, w ramach której Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, aby sprostać głównym wyzwaniom w zakresie zdrowia publicznego. Przy wdrażaniu tej inicjatywy państwa członkowskie mogą potraktować priorytetowo działania na rzecz ograniczenia użycia tytoniu.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)