Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych

🇪🇺 Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych 🪙 – dziś głosowanie w sprawie tzw. połączenia łańcuchowego – regulacji która wzmacnia ostrożnościowe ramy dla instytucji kredytowych, poprawiając możliwość przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, które popadną w kłopoty.

✅ Stanowisko Komisji ECON rozszerza definicję „podmiotu likwidacyjnego” oraz określa swobodę krajowych organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (NRA) w zakresie ustalania wewnętrznego MREL (minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych). Uważam za konieczne działania w kierunku zwiększania przejrzystości, jednak w mojej ocenie stanowisko kompromisowe przyjęte w ECON nie zapewnia wystarczających gwarancji w zakresie zabezpieczenia przed potencjalnym naciąganiem zasad przez sektor bankowy. Może to prowadzić do sytuacji, w których wymogi dot. MREL zostaną obniżone – a więc wzrośnie ryzyko, że to podatnicy zapłacą koszty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku. Mam nadzieję, że kwestie te uda się rozwiązać podczas negocjacji trójstronnych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)