Systemy zasobów własnych Unii Europejskiej

Głosowaliśmy w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Proponowane zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu zasobów własnych opartych na dochodach ze sprzedaży uprawnień ETS, zwiększając – w stosunku do pierwotnej propozycji – stawkę poboru dochodów ETS z 25% do 30%. Wprowadzają również dodatkowe nowe zasoby własne oparte na zyskach przedsiębiorstw (CPOR), obliczany na podstawie danych statystycznych dotyczących nadwyżki operacyjnej brutto w sektorze finansowym i niefinansowym (stawka poboru ma wynosić 0,5%).

Zgadzam się, że należy szukać nowych zasobów własnych, niezbędnych do pokrycia kosztów pożyczek zaciągniętych w ramach Next GenerationEU, jednak nie popieram poszczególnych propozycji Komisji, w szczególności zasobów własnych opartych na ETS.

Nowe zasoby własne nie powinny nadmiernie obciążać mniej zamożnych państw członkowskich, a propozycja Komisji oznacza wysokie koszty głównie dla państw najuboższych, mających problemy z zieloną transformacją i wymagających wsparcia w tym zakresie.

Jestem przeciwna przekazywaniu do budżetu UE wpływów ze sprzedaży uprawnień ETS, a nawet uznaję tę propozycję za sprzeczną z celami polityki klimatyczno-energetycznej UE. Osiągnięcie ambitnych celów UE w dziedzinie ochrony klimatu wymaga właśnie pozostawienia tych środków w budżetach narodowych.

Dyskusyjna jest też propozycja utworzenia „statystycznego” zasobu własnego związanego z nadwyżką operacyjną brutto przedsiębiorstw. Nie stanowiłby on nowych, „świeżych” środków dla budżetu UE i byłby de facto kolejną wpłatą dokonywaną z budżetu krajowego.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)