Zielona transformacja musi uwzględniać płeć!

🇪🇺 Ubóstwo energetyczne ma kobiecą twarz❗️ Musimy zająć się problemem ubóstwa. Zielona transformacja musi uwzględniać płeć!

W raporcie, w którym byłam kontrsprawozdawczynią wzywamy Komisję i państwa członkowskie do podjęcia pilnych działań w celu rozwiązania problemu ubóstwa i rosnących nierówności wśród kobiet, zwłaszcza grup szczególnie wrażliwych. Dostęp do energii należy uznać za prawo❗️Państwa Członkowskie i Unia Europejska powinni zagwarantować gospodarstwom domowym o niskich dochodach przystępne cenowo usługi użyteczności publicznej i żywności oraz wprowadzić zakaz odłączeń energii.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)