OBOJĘTNOŚĆ = AKCEPTACJA

OBOJĘTNOŚĆ = AKCEPTACJA

Dziś 25 listopada 🇪🇺 niechaj będzie tylko symboliczną datą ❗️bo walka z przemocą wobec KOBIET powinna łączyć Nas i trwać bezwzglednie każdego dnia❗️❗️❗️
BEZ MILCZENIA❗️BEZ OBOJETNOŚCI❗️.

❗️❗️❗️Przeciwdziałanie narastającej przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Unii Europejskiej to jeden z istotnych elementów naszego działania w Paramencie Europejskim. Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa pozostają palącymi problemami społecznymi na skalę światową. Stanowią naruszenie praw człowieka oraz są objawem dyskryminacji ze względu na płeć, co ogranicza pełne zaangażowanie kobiet w sferze ekonomicznej, społecznej, politycznej i kulturalnej życia. �Pamiętajmy ofiara przemocy jest stroną słabszą i powinna otrzymywać pomoc❗️

Wszyscy zgadzamy się z tym, że przemoc domowa, to przestępstwo przeciwko najbliższym, którzy zaufali sprawcy.

Eksperci Agencji Praw Podstawowych (FRA) alarmują, że problem przemocy dotyka ogromną liczby obywatelek Unii Europejskiej:
❗️62 mln kobiet w 28 krajach UE padły ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
❗️ 33% kobiet w Unii Europejskiej miało do czynienia z przemocą,
❗️ 83 miliony obywatelek UE doświadczyło molestowania seksualnego,
❗️ 21 milionów kobiet w Unii Europejskiej doświadczyło molestowania przed ukończeniem piętnastego roku życia,
❗️ 18% padło ofiarą stalkingu,
❗️ jedna trzecia doświadczyła przemocy psychicznej ze strony partnera.

Wszelkie formy przemocy, w tym ta w Internecie, mają swoje korzenie w funkcjonujących stereotypach i nierównościach w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Niestety, obecnie przyjmujemy jako codzienność akceptację hejtu, dezinformacji i cyberprzemocy, przy braku kar dla użytkowników i braku natychmiastowych konsekwencji. Brak reakcji i realnej odpowiedzialności właścicieli platform przed sprawcami staje się przyzwoleniem na bezkarność. W Internecie nikt nie powinien być anonimowy. Walka z przestępczością internetową jest obecnie nierówna, a egzekwowanie odpowiedzialności wydaje się być czystą abstrakcją. Dlatego zależy mi, abyśmy wspólnie i odpowiedzialnie podjęli pilne działania, w tym te skierowane na zwiększenie świadomości społecznej i ustalenie kierunków polityki przeciwko wszelkim nadużyciom w Internecie – bez względu na płeć.

Pomagając osobom dotkniętym przemocą przekonałam się, jak trudno udowodnić przemoc emocjonalną, psychiczną, ekonomiczną. To okropne zjawisko spotyka wiele kobiet i objawia się na wiele sposobów, jednak ostatecznie kończy się brakiem poczucia bezpieczeństwa, brakiem pewności siebie, słabnącymi siłami do działania, a także koniecznością zakończenia kariery zawodowej. Wiele kobiet mierzy się również z całkowitym brakiem dostępu do domowego budżetu.

Wiele osób wstydzi się opowiedzieć o swojej sytuacji, ponieważ to na nie przerzuca jest odpowiedzialność i wina za zachowanie oprawcy! Oprawca jest też często usprawiedliwiany, a ofiara lekceważona!!

Koniecznie musimy przeciwdziałać temu zjawisku na każdej płaszczyźnie! Zarówno politycznej, ekonomicznej, instytucjonalnej, społecznej i rodzinnej!

Przemoc wobec kobiet nie wybiera ze względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny Niestety, tylko co trzecia ofiara decyduje się na zgłoszenie przestępstwa, a wiele kobiet odczuwa strach przed podjęciem działań w walce z przemocą. Przemoc domowa to palący problem społeczny, którego nie możemy ignorować. Ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zdali sobie sprawę z szkodliwych mitów, które otaczają ofiary przemocy domowej i przyczyniają się do utrzymania tego zjawiska w ukryciu.

1. Przemoc w rodzinie to domena rodzin dotkniętych biedą
❌ NIE
To zjawisko nie ma żadnego związku ze statusem materialnym rodziny❗️

2. Trzeźwi nie biją.
❌ NIE
Agresja nie zależy od alkoholu!❗️

3. „To jej wina”
❌ NIE
Nie ma usprawiedliwienia dla przemocy! Sprawca jest winny niezależnie od zachowania ofiary.

4.Przemoc to wewnętrzna sprawa rodziny
❌ NIE
Przestępstwo to nie prywatna sprawa! Reagujmy! Wiesz, że ktoś dopuszcza się przemocy? Koniecznie pomóż jej ofierze‼️

5. Skoro ofiara nic nie robi, po co reagować?
❌ NIE
Ofiary próbują mówić ale często spotykają się z murem obojętności! Często nie mają siły same przeciwstawić się sprawcy – każda przemoc osłabia również psychikę❗️

6. Mówienie o przemocy domowej to wstyd.
❌ NIE
Ofiary nie powinny wstydzić się za oprawcę! Ofiary przemocy nie mogą być osądzane!

7. „On by tego nigdy nie zrobił”
❌ NIE
Oprawca nie zawsze pokazuje swoją agresywną stronę poza domem. W żadnym przypadku nie świadczy to jednak o tym, że uprzejmy sąsiad nie może być sprawcą przemocy domowej❗️

Dlatego apeluje – REAGUJMY i PRZECIWDZIAŁAJMY przemocy domowej, wspierając ofiary i przerywając błędne przekonania. Razem możemy zbudować społeczeństwo wolne od przemocy i pełne wsparcia dla tych, którzy go potrzebują‼️

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)