ECON – Pierwsze spotkanie kontrsprawozdawców za nami!

🇪🇺 ECON – Pierwsze spotkanie kontrsprawozdawców za nami!

BEFIT jest następcą dwóch rozwiązań:
📎 Dyrektywy CCTB – określającej elementy wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, wprowadzającej przepisy przeciw unikaniu opodatkowania i przewidującej mechanizm transgranicznego kompensowania strat.
📎 Dyrektywy CCCTB – określającej formułę podziału wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania pomiędzy państwa członkowskie.

Inicjatywa, ma na celu:
👉🏻 Zwiększenie odporności przedsiębiorstw przez zmniejszenie złożoności przepisów;
👉🏻 Usunięcie przeszkód dla inwestycji transgranicznych;
👉🏻Stworzenie środowiska sprzyjającego sprawiedliwemu i trwałemu wzrostowi gospodarczemu przez umożliwienie uproszczenia procedur administracyjnych;
👉🏻 Zapewnienie trwałych dochodów podatkowych.

Popieram pomysł na ujawnianie i opodatkowywanie zysków firm tam, gdzie rzeczywiście prowadzą swoją działalność. Jednak z dużą ostrożnością podchodzę do pomysłu łączenia i dzielenia podstawy opodatkowania, co może skomplikować system podatkowy zamiast go uprościć. Obawiam się, że tworzenie nowych przepisów i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)