Raport w sprawie FASTER

🇪🇺 Dzisiaj na Komisji ECON przyjęliśmy raportu w sprawie FASTER – dyrektywy dla szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła – którego byłam kontrsprawozdawcą 💪

Projekt dyrektywy zakłada ✔️ wprowadzenie elektronicznego i jednolitego certyfikatu rezydencji we wszystkich państwach członkowskich oraz ✔️ harmonizację procedur podatku u źródła od dywidend z tytułu akcji, wypłacanych na rzecz nierezydentów.

Państwa członkowskie mogą objąć tymi procedurami także odsetki od obligacji dopuszczonych do publicznego obrotu.

Zakłada także wprowadzenie przez państwa:

✅ Krajowego rejestru certyfikowanych pośredników finansowych;
✅ Dwóch rodzajów ulg w podatku u źródła:

1️⃣ tzw. Relief at Source System (RSS), który polega na bezpośrednim zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku w chwili pobrania podatku u źródła na wniosek certyfikowanego pośrednika finansowego (CFI) oraz:
2️⃣ Quick Refund System (QRS), który polega na szybkim zwrocie podatku u źródła pobranego w nadmiernej wysokości.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)