Zatwierdziliśmy priorytety gospodarcze, zatrudnienia i społeczne na nadchodzący rok

🇪🇺 Zatwierdziliśmy priorytety gospodarcze, zatrudnienia i społeczne na nadchodzący rok, koncentrując się na reformie zasad zarządzania gospodarczego i lepszej ochronie socjalnej pracowników UE.

Do właściwych działań konieczne jest jednak szybkie zakończenie przeglądu systemu zarządzania gospodarczego UE, najlepiej przed zakończeniem ogólnej klauzuli korekcyjnej, która została uruchomiona z powodu pandemii COVID-19. Zmienione zasady muszą też dawać państwom członkowskim wystarczającą swobodę w stosowaniu środków rozwiązywania kryzysów. Ostrzegają jednak przed zbytnim poleganiem na analizach zdolności obsługi zadłużenia w zaktualizowanych przepisach, argumentując, że może to osłabić przejrzystość oraz utrudnić odpowiedzialność i przewidywalność.

Konieczne jest też, aby Unia Europejska zajęła się gwałtownie rosnącymi kosztami życia poprzez szereg konkretnych środków ochrony socjalnej. W szczególności istotne jest wdrożenie przepisów ustanowionych w dyrektywie o minimalnych wynagrodzeniach, dyrektywy UE w sprawie systemów minimalnego dochodu, co najmniej 20 miliardów euro na wzmocnienie europejskiego systemu gwarancji dla dzieci, a także wykorzystania Społecznego Funduszu Klimatycznego w celu stworzenia podstaw do rozwoju ekologicznych systemów ochrony socjalnej na poziomie krajowym.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)