Zatwierdziliśmy priorytety gospodarcze, zatrudnienia i społeczne na nadchodzący rok

🇪🇺 Zatwierdziliśmy priorytety gospodarcze, zatrudnienia i społeczne na nadchodzący rok, koncentrując się na reformie zasad zarządzania gospodarczego i lepszej ochronie socjalnej pracowników UE.

Do właściwych działań konieczne jest jednak szybkie zakończenie przeglądu systemu zarządzania gospodarczego UE, najlepiej przed zakończeniem ogólnej klauzuli korekcyjnej, która została uruchomiona z powodu pandemii COVID-19. Zmienione zasady muszą też dawać państwom członkowskim wystarczającą swobodę w stosowaniu środków rozwiązywania kryzysów. Ostrzegają jednak przed zbytnim poleganiem na analizach zdolności obsługi zadłużenia w zaktualizowanych przepisach, argumentując, że może to osłabić przejrzystość oraz utrudnić odpowiedzialność i przewidywalność.

Konieczne jest też, aby Unia Europejska zajęła się gwałtownie rosnącymi kosztami życia poprzez szereg konkretnych środków ochrony socjalnej. W szczególności istotne jest wdrożenie przepisów ustanowionych w dyrektywie o minimalnych wynagrodzeniach, dyrektywy UE w sprawie systemów minimalnego dochodu, co najmniej 20 miliardów euro na wzmocnienie europejskiego systemu gwarancji dla dzieci, a także wykorzystania Społecznego Funduszu Klimatycznego w celu stworzenia podstaw do rozwoju ekologicznych systemów ochrony socjalnej na poziomie krajowym.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)