Wzmocnienie polityki rozszerzenia, jak najsilniejsze narzędzie geopolityczne Unii Europejskiej

Unia Europejska staje w obliczu kolejnych wyzwań. Mierząc się z rosnącym zagrożeniem z strony Rosji – zarówno w kwestii pokoju jak i stabilności, wzmocnienie polityki rozszerzenia pozostaje najskuteczniejszym narzędziem geopolitycznym.

Jednak aby działać skutecznie, konieczna jest reforma procedur decyzyjnych dotyczących przystąpienia nowych członków i zrezygnowanie z konieczności jednomyślności, zastępując ją większością kwalifikowaną.

Państwa członkowskie muszą wypełnić zobowiązania unijne wobec Bałkanów Zachodnich i krajów Partnerstwa Wschodniego oraz zapewnić, że krajom kandydującym nie będzie oferowana alternatywa dla pełnego członkostwa w UE.

Zaproponowaliśmy również szereg sankcji za brak reform, ale także nagrody za trwałe postępy dla Państw kandydujących.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)