Wspólne posiedzenie Komisji LIBE oraz Komisji FEMM

Statystyki są przerażające – to kobiety i dziewczęta
najczęściej płacą najwyższą cenę, w wyniku pojawiających się kryzysów w tym m.in. kryzysu gospodarczego, kryzysu związanego z Covid-19, jak i wojną na Ukrainie

❗ok. 50 kobiet traci co tydzień życie w wyniku aktu przemocy domowej
❗75% kobiet w ramach swojej pracy zawodowej doznały napastowania seksualnego
❗51% kobiet i dziewcząt doznało napastowania w sieci

Nie możemy na to pozwalać❗ W ramach przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet podczas wspólnego posiedzenia Komisji LIBE oraz Komisji FEMM debatowaliśmy nad projektem sprawozdania w sprawie dyrektywy „Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

To historyczny krok naprzód w kierunku ostatecznego zajęcia się przemocą wobec kobiet i przemocą domową w sposób kompleksowy na wspólnym poziomie europejskim za pomocą wiążącego instrumentu.

Pamiętajmy❗ Przemoc może przybierać różne formy, w tym przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną, ekonomiczną, przemoc cyfrową, nękanie i inne. Reagujmy❗

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)