Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

RRF miał być szybką reakcją na kryzys COVID, ochronę rynku wewnętrznego UE i zapewnienie państwom członkowskim środków do zwiększenia odporności w perspektywie długoterminowej. Blokowanie środków m.in. dla mojego kraju – Polski pokazało, że mechanizm ten stał się polem brudnej politycznej gry.

Sprawozdanie z wdrażania miało być rodzajem wskazówek Parlamentu dla Komisji przygotowującej raport z wdrażania RRF. Tekst zawiera szeroki wachlarz zagadnień, w tym potrzebę większej niezależności energetycznej, kwestię zasobów własnych, jak i zagadnienia dotyczące płci.

Mimo, że Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz Radę, koledzy z Parlamentu Europejskiego nie mogą pogodzić się z tym faktem.

W sprawozdaniu zrzucają odpowiedzialność za nieuruchomienie środków na Polskę, stwierdzając, że „z powodu działań polskiego i węgierskiego rządu finansowanie z RRF wciąż nie dotarło do mieszkańców i regionów Polski i Węgier”. Jest to stwierdzenie oburzające i krzywdzące dla Polski, która przy każdej okazji jest atakowana i wobec której stosuje się podwójne standardy.

To swoiste bezpardonowe „odbijanie piłeczki” można porównać do wystąpień rosyjskiego ministra Ławrowa, który obwinia Ukrainę za utrudnienia w eksporcie ukraińskiego zboża, czy rosnącą liczbę ofiar działań wojennych.

Stanowczo sprzeciwiam się takiemu traktowaniu mojego kraju!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 listopada 2022
jubileusz – 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie

jubileusz – 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strz (...)

Serdecznie dziękuję za zaproszenie! Niesamowity jubileusz - 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszyn (...)

17 listopada 2022
NIE DLA DEZINFORMACJI

NIE DLA DEZINFORMACJI

Nie dajmy się dezinformacji, weryfikujmy źródła newsów! Unia Europejska walczy z fałszywymi informacjami. 🇪🇺🇵 (...)

16 listopada 2022
Kolejny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Unii Europejskiej

Kolejny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Unii Europejskie (...)

Akt o usługach cyfrowych to zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne śr (...)

16 listopada 2022
Gminny Dzień Seniora w Gizałkach

Gminny Dzień Seniora w Gizałkach

Seniorzy! Dziękuję, że mogę codziennie się od Was uczyć, obserwować i wspierać Wasze wspaniałe inicjatywy! Jestem pe (...)