Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

RRF miał być szybką reakcją na kryzys COVID, ochronę rynku wewnętrznego UE i zapewnienie państwom członkowskim środków do zwiększenia odporności w perspektywie długoterminowej. Blokowanie środków m.in. dla mojego kraju – Polski pokazało, że mechanizm ten stał się polem brudnej politycznej gry.

Sprawozdanie z wdrażania miało być rodzajem wskazówek Parlamentu dla Komisji przygotowującej raport z wdrażania RRF. Tekst zawiera szeroki wachlarz zagadnień, w tym potrzebę większej niezależności energetycznej, kwestię zasobów własnych, jak i zagadnienia dotyczące płci.

Mimo, że Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz Radę, koledzy z Parlamentu Europejskiego nie mogą pogodzić się z tym faktem.

W sprawozdaniu zrzucają odpowiedzialność za nieuruchomienie środków na Polskę, stwierdzając, że „z powodu działań polskiego i węgierskiego rządu finansowanie z RRF wciąż nie dotarło do mieszkańców i regionów Polski i Węgier”. Jest to stwierdzenie oburzające i krzywdzące dla Polski, która przy każdej okazji jest atakowana i wobec której stosuje się podwójne standardy.

To swoiste bezpardonowe „odbijanie piłeczki” można porównać do wystąpień rosyjskiego ministra Ławrowa, który obwinia Ukrainę za utrudnienia w eksporcie ukraińskiego zboża, czy rosnącą liczbę ofiar działań wojennych.

Stanowczo sprzeciwiam się takiemu traktowaniu mojego kraju!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

2 sierpnia 2022
Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy została wypłacona

Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy został (...)

Komisja Europejska wypłaciła dziś pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1  (...)

2 sierpnia 2022
Cześć i chwała bohaterom

Cześć i chwała bohaterom

Z okazji wczorajszej rocznicy złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ul. Kościuszki w Kępnie upamiętniając 7 (...)

2 sierpnia 2022
Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Już ponad 200 druhów OSP z powiatu Kępińskiego 👍 oraz kilkuset z województwa Wielkopolskiego odebrało decyzję o d (...)

1 sierpnia 2022
Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

🚒 Dzięki ustawie wprowadzonej z początkiem tego roku, wdrożono wiele istotnych zmian w zakresie działania OSP. Wśród (...)