Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

RRF miał być szybką reakcją na kryzys COVID, ochronę rynku wewnętrznego UE i zapewnienie państwom członkowskim środków do zwiększenia odporności w perspektywie długoterminowej. Blokowanie środków m.in. dla mojego kraju – Polski pokazało, że mechanizm ten stał się polem brudnej politycznej gry.

Sprawozdanie z wdrażania miało być rodzajem wskazówek Parlamentu dla Komisji przygotowującej raport z wdrażania RRF. Tekst zawiera szeroki wachlarz zagadnień, w tym potrzebę większej niezależności energetycznej, kwestię zasobów własnych, jak i zagadnienia dotyczące płci.

Mimo, że Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz Radę, koledzy z Parlamentu Europejskiego nie mogą pogodzić się z tym faktem.

W sprawozdaniu zrzucają odpowiedzialność za nieuruchomienie środków na Polskę, stwierdzając, że „z powodu działań polskiego i węgierskiego rządu finansowanie z RRF wciąż nie dotarło do mieszkańców i regionów Polski i Węgier”. Jest to stwierdzenie oburzające i krzywdzące dla Polski, która przy każdej okazji jest atakowana i wobec której stosuje się podwójne standardy.

To swoiste bezpardonowe „odbijanie piłeczki” można porównać do wystąpień rosyjskiego ministra Ławrowa, który obwinia Ukrainę za utrudnienia w eksporcie ukraińskiego zboża, czy rosnącą liczbę ofiar działań wojennych.

Stanowczo sprzeciwiam się takiemu traktowaniu mojego kraju!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)