Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

RRF miał być szybką reakcją na kryzys COVID, ochronę rynku wewnętrznego UE i zapewnienie państwom członkowskim środków do zwiększenia odporności w perspektywie długoterminowej. Blokowanie środków m.in. dla mojego kraju – Polski pokazało, że mechanizm ten stał się polem brudnej politycznej gry.

Sprawozdanie z wdrażania miało być rodzajem wskazówek Parlamentu dla Komisji przygotowującej raport z wdrażania RRF. Tekst zawiera szeroki wachlarz zagadnień, w tym potrzebę większej niezależności energetycznej, kwestię zasobów własnych, jak i zagadnienia dotyczące płci.

Mimo, że Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz Radę, koledzy z Parlamentu Europejskiego nie mogą pogodzić się z tym faktem.

W sprawozdaniu zrzucają odpowiedzialność za nieuruchomienie środków na Polskę, stwierdzając, że „z powodu działań polskiego i węgierskiego rządu finansowanie z RRF wciąż nie dotarło do mieszkańców i regionów Polski i Węgier”. Jest to stwierdzenie oburzające i krzywdzące dla Polski, która przy każdej okazji jest atakowana i wobec której stosuje się podwójne standardy.

To swoiste bezpardonowe „odbijanie piłeczki” można porównać do wystąpień rosyjskiego ministra Ławrowa, który obwinia Ukrainę za utrudnienia w eksporcie ukraińskiego zboża, czy rosnącą liczbę ofiar działań wojennych.

Stanowczo sprzeciwiam się takiemu traktowaniu mojego kraju!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)