unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

🇪🇺 Na ostatnim posiedzeniu REGI rozmawialiśmy o unijnych narzędziach reagowania na klęski żywiołowe.

W UE klęski żywiołowe w latach 1980-2020 dotknęły blisko 50 milionów ludzi ze średnią stratą ekonomiczną około 6,68 mld EUR rocznie. Katastrofy te wpływają zarówno na sektor prywatny, jak i publiczny, na osoby najsłabsze oraz generują olbrzymie koszty. Rezerwa na Pomoc Nadzwyczajną (EAR) i Fundusz Solidarności Unii Europejskiej FSUE to specjalne instrumenty, które zapewniają elastyczność budżetu UE i pozwalają na zgromadzenie niezbędnych środków w odpowiedzi na klęski żywiołowe.

W najnowszym długoterminowym planie budżetowym UE (WRF) 2021 – 2027 ważną zmianą w istniejących narzędziach w kontekście reagowania na katastrofy, dotyczyła połączenia FSUE i EAR w celu utworzenia nowego instrumentu: Rezerwy Solidarności i Pomocy Nadzwyczajnej (SEAR) z 12 miliardowym (euro) budżetem rocznym.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)