Sprawozdanie roczne 2022 ECON

🇪🇺 Sprawozdanie roczne 2022 ECON

Za nami kolejny rok intensywnej pracy, przed nami nowe wyzwania 💪

Rozpatrywany przez nas dziś raport w sprawie działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji na temat tych wielorakich aspektów działalności EBI.

Trzeba przyznać że jest ostrożny w formułowanych sądach i wyważony. Trafnie identyfikuje główne problemy, priorytety i pola dyskusji. Myślę, że w toku prac uda się nam wypracować rozsądny kompromis.

Z całą pewnością kluczową kwestią jest wojna na Ukrainie. Zarówno w kontekście aktualnego oddziaływania na europejską gospodarkę, jak i na przyszłość Ukrainy – której powojenna odbudowa, rozwój i relacje z UE będą kluczowe również dla ekonomicznego rozwoju Europy.

Z tego powodu – oprócz uznania dla EBI za wspieranie europejskiego przemysłu obronnego oraz zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, należy głęboko zastanowić się nad właściwymi priorytetami, sposobami i kanałami takiego zaangażowania. Należy określić rolę EBI w kontekście wojny na Ukrainie i jej ekonomicznych implikacji.

Kolejną kwestią wymagającą jasnego określenia priorytetów i rozłożenia akcentów – jest rola EBI w Zielonej Transformacji.

Mimo powszechnej niemal zgody, że rola EBI powinna być kluczowa i że bank powinien w tym zakresie stanowić „inwestycyjne ramię” podjętych już przez UE decyzji politycznych – konieczna jest refleksja i rozwaga. Zaangażowaniu w zielone inwestycje musi towarzyszyć rozsądek, zimna kalkulacja i pierwszeństwo racji ekonomicznych nad ideologią.

Już dzisiaj widać, że niektóre ścieżki zielonej transformacji okazują się drogami ślepymi lub grząskimi: EBI musi potrafić trzeźwo ocenić ryzyko i rentowność inwestycji oraz przewidzieć zagrożenia, jakie mogą się w przyszłości pojawić – analogiczne do tych, które spowodowała rosyjska napaść na Ukrainę.

Sugerowana w sprawozdaniu kwestia podniesienia kapitału EBC również powinna zostać szeroko przedyskutowana. Wszelkie decyzje w tej sprawie z całą pewnością powinny być poprzedzone jasnym i klarownym wyznaczeniem EBI celów, jakie w nowej rzeczywistości powinien on pełnić.

Ogromnie ważną kwestią – zwłaszcza wobec post-pandemicznych zmian strukturalnych w europejskiej gospodarce oraz swoistego „wyścigu technologicznego” między UE, USA i Chinami, który powoli staje się faktem – jest konieczność wsparcia MŚP, krytycznie ważnych dla innowacji i rozwoju technologii cyfrowych. Problem wsparcia MŚP, które mają utrudniony dostęp do kapitału i niewielkie możliwości administracyjne – powinna zostać, w kontekście polityki inwestycyjnej EBI, szczegółowo przeanalizowana i przemyślana. 23 mln MŚP w UE stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw i zapewnia około trzech czwartych wszystkich miejsc pracy. Te podmioty naprawdę powinny stać się obiektem szczególnej troski dla EBI i centralnym punktem jego strategii na przyszłość!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)