Spotkanie Grupy Roboczej ds. kontroli Programu Odbudowy i Odporności (RRF WG)

🇪🇺 Podczas ostatniego spotkania Grupy Roboczej ds. kontroli Programu Odbudowy i Odporności (RRF WG) mogliśmy porozmawiać z Lucą Jahier, wiceprzewodniczącym, European Semestr Group, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Robem Jonkman, przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów, sprawozdawcą wdrażania RRF, Véronique Willems, sekretarz generalną SME United oraz Giovannim Casale, doradcą Europejskiej Konfederacja Związków Zawodowych.

W trakcie dyskusji zadałam nurtujące mnie pytania:
1️⃣ Najważniejszym obecnie makroekonomicznym problemem Europy jest bardzo wysoka inflacja – w strefie Euro wynosząca średnio 8%, a w niektórych przypadkach przekraczająca 15%.
WObec tyego zadałam pytanie skierowane do Luca Jahier z Europejskiego Komitetu Regionów oraz Véronique Willems SME United: jak – z Ich punktu widzenia – przedstawia się sprawa wpływu inflacji na realizacje celów RRF? Czy ich realizacja w przewidywanym zakresie w ogóle będzie możliwa? Czy przewidują weryfikację założeń – a jeśli tak, to w których przede wszystkim obszarach?

2️⃣ Wiemy, że sektor MŚP najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii: podczas gdy wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa potrafiły nawet skorzystać na pandemicznych ograniczeniach – w sektor MŚP biły one szczególnie boleśnie.
Równocześnie – wszyscy mamy świadomość kluczowej roli, jaką ten sektor ma do odegrania w wychodzeniu z kryzysu, dla zrównoważonego wzrostu oraz utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki.

W związku z powyższym zapytałam Pani Wilems z SME United, jak ocenia realizację interesów MŚP w poszczególnych Krajowych Planach Odbudowy. Dodatkowo chciałam sprawdzić również, czy planowana przez poszczególne państwa alokacja środków wskazuje na świadomość ich kluczowej roli? Czy odpowiada potrzebom oraz jest adekwatna do strat sektora w czasie pandemii?
Poza tym: jak obecne podejście poszczególnych państw – odzwierciedlone w Planach Odbudowy – ma się do podejścia prezentowanego podczas pandemii, kiedy różnorakie formy wsparcia miały za zadanie przede wszystkim pozwolić sektorowi przetrwać? Czy z Krajowych Planów wyniknie dla sektora istotny impuls rozwojowy? Czy chronią one interes MŚP wobec konkurencji ze strony wielkich przedsiębiorstw – czy też, po zdjęciu ograniczeń, sektor MŚP został on pozostawiony „samemu sobie”?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)