Spotkanie Grupy Roboczej ds. kontroli Programu Odbudowy i Odporności (RRF WG)

🇪🇺 Podczas ostatniego spotkania Grupy Roboczej ds. kontroli Programu Odbudowy i Odporności (RRF WG) mogliśmy porozmawiać z Lucą Jahier, wiceprzewodniczącym, European Semestr Group, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Robem Jonkman, przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów, sprawozdawcą wdrażania RRF, Véronique Willems, sekretarz generalną SME United oraz Giovannim Casale, doradcą Europejskiej Konfederacja Związków Zawodowych.

W trakcie dyskusji zadałam nurtujące mnie pytania:
1️⃣ Najważniejszym obecnie makroekonomicznym problemem Europy jest bardzo wysoka inflacja – w strefie Euro wynosząca średnio 8%, a w niektórych przypadkach przekraczająca 15%.
WObec tyego zadałam pytanie skierowane do Luca Jahier z Europejskiego Komitetu Regionów oraz Véronique Willems SME United: jak – z Ich punktu widzenia – przedstawia się sprawa wpływu inflacji na realizacje celów RRF? Czy ich realizacja w przewidywanym zakresie w ogóle będzie możliwa? Czy przewidują weryfikację założeń – a jeśli tak, to w których przede wszystkim obszarach?

2️⃣ Wiemy, że sektor MŚP najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii: podczas gdy wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa potrafiły nawet skorzystać na pandemicznych ograniczeniach – w sektor MŚP biły one szczególnie boleśnie.
Równocześnie – wszyscy mamy świadomość kluczowej roli, jaką ten sektor ma do odegrania w wychodzeniu z kryzysu, dla zrównoważonego wzrostu oraz utrzymania konkurencyjności europejskiej gospodarki.

W związku z powyższym zapytałam Pani Wilems z SME United, jak ocenia realizację interesów MŚP w poszczególnych Krajowych Planach Odbudowy. Dodatkowo chciałam sprawdzić również, czy planowana przez poszczególne państwa alokacja środków wskazuje na świadomość ich kluczowej roli? Czy odpowiada potrzebom oraz jest adekwatna do strat sektora w czasie pandemii?
Poza tym: jak obecne podejście poszczególnych państw – odzwierciedlone w Planach Odbudowy – ma się do podejścia prezentowanego podczas pandemii, kiedy różnorakie formy wsparcia miały za zadanie przede wszystkim pozwolić sektorowi przetrwać? Czy z Krajowych Planów wyniknie dla sektora istotny impuls rozwojowy? Czy chronią one interes MŚP wobec konkurencji ze strony wielkich przedsiębiorstw – czy też, po zdjęciu ograniczeń, sektor MŚP został on pozostawiony „samemu sobie”?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 maja 2022
unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

🇪🇺 Na ostatnim posiedzeniu REGI rozmawialiśmy o unijnych narzędziach reagowania na klęski żywiołowe. W UE klę (...)

18 maja 2022
Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Mamo! Mamo! Mammografia! Akcja w kolejnych gminach powiatu krotoszyńskiego  (...)

18 maja 2022
potkanie ze Światową Radą Złota

potkanie ze Światową Radą Złota

🇪🇺 Ważne i merytoryczne spotkanie ze Światową Radą Złota. Podczas rozmowy z Davidem Taitem - Prezesem Światowe (...)

17 maja 2022
Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Ra (...)

🇪🇺 Podczas ostatniego posiedzenia komisji ECON odbyliśmy wymianę poglądów ze Stefanem Ingvesem, pierwszym wiceprzew (...)