Rosja państwem sponsorującym terroryzm

Okrucieństwa, które popełniła Rosja wywołując i kontynuując konflikt w Ukrainie nie może zostać bez odpowiedzi Unii Europejskiej! Razem z 493. posłankami oraz posłami przegłosowaliśmy rezolucję w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Umyślne ataki i okrucieństwa popełniane przez siły rosyjskie i ich pełnomocników wobec ludności cywilnej w Ukrainie, niszczenie infrastruktury cywilnej oraz inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego i humanitarnego stanowią akty terroru i zbrodnie wojenne. W związku z tym uznaliśmy Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i za państwo „stosujące terroryzm”.

Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ram prawnych i rozważenie dodania Rosji do takiej listy. Wiązałoby się to z szeregiem istotnych restrykcji wobec Moskwy i miałoby istotne skutki ograniczające stosunki UE z Rosją

Wzywamy także Unię Europejską do dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, w tym jeśli chodzi o członkostwo Rosji w organizacjach i organach międzynarodowych, takich jak Rada Bezpieczeństwa ONZ. Konieczne jest także ograniczenie stosunków dyplomatycznych z Rosją, ograniczenie kontaktów UE z oficjalnymi przedstawicielami Rosji do absolutnego minimum oraz zamknięcie i zakazanie rosyjskich instytucji państwowych w UE, które rozpowszechniają propagandę na całym świecie.

Dodatkowo wezwaliśmy państwa członkowskie UE w Radzie do szybkiego zakończenia prac nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Moskwy. Musimy aktywnie zapobiegać, prowadzić dochodzenia i ścigać wszelkie przypadki obchodzenia obowiązujących sankcji oraz rozważyć możliwe działania przeciwko krajom, które próbują pomóc Rosji w obejściu obowiązujących sankcji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)