Przyjęliśmy rozporządzenie, które wprowadza nowy instrument handlowy

Przyjęliśmy rozporządzenie, które wprowadza nowy instrument handlowy❗
🇪🇺 Dzięki niemu Unia i jej państwa członkowskie będą mogły reagować – zgodnie z prawem międzynarodowym i jako środek ostateczny – na szantaż ekonomiczny ze strony obcego państwa, które chce wpłynąć na konkretny rodzaj polityki lub konkretne stanowisko.
📛Instrument chroniący przed wymuszaniem ma chronić suwerenność Unii i jej państw członkowskich. Obecnie bowiem obce mocarstwa coraz częściej nieuczciwie zapewniają sobie przewagę rynkową za pomocą handlu i inwestycji.
Ma mieć on głównie funkcję odstraszającą, ale pozwoli też Unii walczyć z wymuszaniem ekonomicznym i reagować na nie za pomocą własnych środków odwetowych.
Nowe przepisy stanowią także, że Unia będzie mogła domagać się naprawy 🔁 szkody od kraju trzeciego, który dopuścił się wymuszenia. Komisja będzie mogła ponadto zastosować środki, aby naprawę szkody wyegzekwować.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)