Praca w Parlamencie – Komisja ECON

🇪🇺 Praca w Parlamencie 💪 Komisja ECON – głosowanie w sprawie Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024

Ostatecznie niestety nie mogłam poprzeć kompromisowego tekstu. Przede wszystkim ze względu na rozmycie i złagodzenie podejścia do reform strukturalnych i dyscypliny fiskalnej.
Wyraźnie wyczuwalny jest strach przed prawdziwą dyscypliną i prawdziwym działaniem. Zamiast tego – dominuje przeświadczenie, że „jakoś to będzie” i że konieczne reformy uda się przeprowadzić tak, żeby w istocie nic się nie zmieniło… O takim podejściu świadczy choćby potraktowanie sprawy konkurencyjności i reindustrializacji: Te priorytety są wymieniane „jednym tchem” wraz z celami klimatycznymi – tak jakby autorzy zupełnie nie dostrzegali fundamentalnej trudności w pogodzeniu tych zgoła przeciwnych kierunków działania.

W moich poprawkach zwróciłam uwagę na płatności w ramach polityki spójności, które mają znacznie spaść w porównaniu z rokiem 2023. Uważam za niezmiernie ważne, aby ten flagowy i kluczowy obszar działalności UE – nadal pozostawał priorytetem. Wbrew niektórym kontrsprawozdawcom – uważam, że w żadnym wypadku nie należy umniejszać jej roli, czy zastępować jej innymi, nowymi priorytetami. Niedopuszczalne jest, by „zielona agenda” była realizowana kosztem polityki, która od lat stanowi „znak firmowy” UE – oraz decyduje o jej rozwoju i sukcesie gospodarczym. Wprawdzie ostatecznie podkreślamy fundamentalne znaczenie polityki spójności dla EU – ale jednocześnie nie pojawia się żadne odniesienie co do niezbędnej wysokości kierowanych na nią środków. Zamiast tego – mamy apel do Państw Członkowskich o skuteczną i terminową absorpcję funduszy…

Wydaje się że – podobnie jak w kwestii RFF – jest to usiłowanie zepchnięcia ewentualnych niepowodzeń właśnie na Państwa Członkowskie. Zwłaszcza te słabsze i uboższe.

Pierwotna wersja zawierająca wezwania do reform strukturalnych, jasnych i realistycznych reguł fiskalnych, naciskiem na konkurencyjność europejskiej gospodarki, czy na kwestie obrony i szeroko rozumianego bezpieczeństwa UE – sprawiała wrażenie rozsądnej i wolnej od ideologii.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)