Potrzebujemy zmian w prawie dotyczącym handlu dzikimi i egzotycznymi zwierzętami!

W trosce o dobrostan zwierząt dzikich i egzotycznych trzymanych jako zwierzęta domowe, konieczne jest przyjęcie ogólnoeuropejskiego prawodawstwa. Konieczne jest jasne i klarowne uregulowanie zasad handlu oraz trzymania takich zwierząt jako domowych.

Stworzenie tzw. „Białej listy” pozwoli na jasne i wyraźne zaznaczenie konkretnych gatunków, które mogą być trzymane w domu.

Analizując ten temat nie możemy zapominać także o niebezpieczeństwie przenoszenia chorób zakaźnych przez zwierząt egzotyczne, czego skutki pokazała pandemia COVID-19.

Obecne przepisy są fragmentaryczne i niespójne, często koncentrują się głównie na ssakach, ignorując inne zwierzęta, takie jak ptaki i gady, które są szeroko reprezentowane w handlu zwierzętami domowymi. Niespójne przepisy utrudniają również spójne gromadzenie danych, co podkreśla potrzebę spójnego podejścia UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)