Potrzebujemy więcej równowagi w walce z inflacją w Europejskim Banku Centralnym

W ubiegłym tygodniu po debacie z prezesem banku Christine Lagarde, przyjęliśmy doroczne rekomendacje dla Europejskiego Banku Centralnego.

Inflacja była jednym z kluczowych tematów naszych rozmów, jednak nie zabrakło również cennej wymiany poglądów na temat zmian klimatycznych i ich związkom z polityką monetarną, a także potrzebie zwrócenia większej uwagi na inne cele, które EBC ma za zadanie realizować – zwłaszcza wykorzystanie jego działań do ochrony stabilności cen przed zmianami klimatycznymi i pomoc w ekologizacji gospodarki.

Zapewnienie stabilności cen wymaga obecnie jeszcze ściślejszej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, ponieważ sama tradycyjna polityka pieniężna nie jest w stanie zlikwidować wszystkich przyczyn obecnej presji inflacyjnej, która wynika przede wszystkim z cen energii i żywności.

Niepokojące jest również ryzyko fragmentacji gospodarek krajowych UE, biorąc pod uwagę rozbieżności w poziomach inflacji wśród krajów strefy euro, od 25,2% w Estonii do 6,6% we Francji w sierpniu 2022 roku.

EBC powinien obecnie dążyć do dalszego zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości. Podczas gdy EBC rozszerzył swoje kompetencje i cele poza stabilność cen, jego praktyki w zakresie odpowiedzialności tylko częściowo ewoluowały.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)