Potrzebujemy więcej równowagi w walce z inflacją w Europejskim Banku Centralnym

W ubiegłym tygodniu po debacie z prezesem banku Christine Lagarde, przyjęliśmy doroczne rekomendacje dla Europejskiego Banku Centralnego.

Inflacja była jednym z kluczowych tematów naszych rozmów, jednak nie zabrakło również cennej wymiany poglądów na temat zmian klimatycznych i ich związkom z polityką monetarną, a także potrzebie zwrócenia większej uwagi na inne cele, które EBC ma za zadanie realizować – zwłaszcza wykorzystanie jego działań do ochrony stabilności cen przed zmianami klimatycznymi i pomoc w ekologizacji gospodarki.

Zapewnienie stabilności cen wymaga obecnie jeszcze ściślejszej koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, ponieważ sama tradycyjna polityka pieniężna nie jest w stanie zlikwidować wszystkich przyczyn obecnej presji inflacyjnej, która wynika przede wszystkim z cen energii i żywności.

Niepokojące jest również ryzyko fragmentacji gospodarek krajowych UE, biorąc pod uwagę rozbieżności w poziomach inflacji wśród krajów strefy euro, od 25,2% w Estonii do 6,6% we Francji w sierpniu 2022 roku.

EBC powinien obecnie dążyć do dalszego zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości. Podczas gdy EBC rozszerzył swoje kompetencje i cele poza stabilność cen, jego praktyki w zakresie odpowiedzialności tylko częściowo ewoluowały.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)