Poprawa i egzekwowanie rozporządzenia UE w sprawie praw pasażerów linii lotniczych

Ostatnie strajki, spowolnienia i braki kadrowe powodują chaos w europejskich liniach lotniczych i na portach lotniczych. Ponadto linie lotnicze regularnie nie zapewniają jasnych instrukcji i łatwego dostępu do roszczeń o odszkodowanie. Często konsumenci są zmuszeni oczekiwać na zwrot kosztów przez kilka miesięcy, nie mając możliwości uzyskania informacji o swoich bieżących roszczeniach. Z reguły linie lotnicze nie podają numerów śledzenia do złożonych roszczeń, a terminy nie są przestrzegane. Nierzadko też linie lotnicze trzymają pasażerów w niepewności, bez możliwości uzyskania aktualnych informacji na temat roszczeń dotyczących zwrotu kosztów odwołanych lotów lub zagubionego bądź uszkodzonego bagażu.

Wszystkie te praktyki wyraźnie pokazują, że unijne rozporządzenie w sprawie praw pasażerów linii lotniczych nie jest właściwie wdrożone. Podczas wakacji sytuacja będzie się jeszcze bardziej pogarszać.

To istotne, abyśmy zweryfikowali w jaki sposób Komisja zmusi linie lotnicze do przestrzegania przepisów UE, aby prawa pasażerów były egzekwowane. A także co Komisja zamierza zrobić, aby poprawić rozporządzenie UE w sprawie praw pasażerów linii lotniczych poprzez aktualizację o nowe zasady, np.:
✔️ automatyczne odszkodowanie,
✔️ zapewnienie pasażerom jasnych, łatwo dostępnych, przyjaznych dla użytkownika informacji,
✔️ możliwości śledzenia roszczeń na stronie internetowej linii lotniczych.
W związku z powyższymi informacjami wraz z innymi posłami podpisaliśmy pytanie do KE w sprawie praw pasażerskich.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)