Podsumowanie prac w 2020 roku!

To był niezwykle pracowity rok, pełen wyjątkowych wyzwań oraz niecodziennych okoliczności związanych z pandemią…

Jako Parlament Europejski nie poddaliśmy się, szybko dostosowaliśmy warunki pracy do nowej rzeczywistości, aby stale móc reprezentować Państwa głos.

Dla mnie praca w PE w 2020 roku to głównie praca w Podkomisji ds. Podatkowych FISC, Komisjach REGI, FEMM, ECON, IMCO i Intergrupie Różnorodność biologiczna. Łowiectwo. Wieś. oraz wzmożone działania lokalne. Pomimo niesprzyjających warunków, ten rok oceniam jako sukces, sukces Polski na arenie międzynarodowej.

Lokalnie poświęciłam się szczególnie inwestycjom drogowym. Województwo wielkopolskie otrzymało wsparcie w postaci 231,7 mln złotych, które przeznaczyło na 152 zadania z tego obszaru. Wśród nich znalazły się m. In.:

– S11 odcinek Szczecinek-Piła, S11 odcinek Oborniki-Poznań, S11 odcinek Ostrów Wielkopolski-Kępno, S11 odcinek Piła-Ujście, S11 Ujście-Oborniki. Kręgosłup infrastrukturalny naszej wielkopolski!

– 6,5 mln PLN na drogę powiatową 5677P na odcinku Myjomice – Kierzno.

– Drugi etap obwodnicy Kępna (w budowie)

– Obwodnica Krotoszyna – podpisanie programu inwestycyjnego budowy.

– Oddanie do użytkowania drogi Czajków – Stara wieś

– Łącznik drogi ekspresowej S8 Wrocław-Warszawa

– Zrealizowana inwestycja drogi Laski-Trzcinica

– 8 obwodnic wielkopolskich miast w rządowym programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-30

Początek roku to inwestycja w działania seniorów – 40 mln złotych z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Dzięki środkom, które trafiły m. in. Do Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych – KGW mogły postawić na rozwój i niezależność.

W Parlamencie Europejskim rozmawialiśmy w tym czasie o potencjale kobiet oraz o problemie związanym z nierównym traktowaniem płci w kontekście płacowym i emerytalnym.

Prace w Komisji REGI skupiliśmy na Polityce Spójności 2021-2027, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Wieloletnich Ramach Finansowych.

Obrady komisji IMCO były poświęcone neutralności technologicznej produktów oraz właściwemu wykorzystaniu algorytmów przez samouczące się maszyny.

W moim rodzinnym Kępnie odbyła się Narada Roczna PSP i OSP, a wraz z nią ślubowanie druhów i przekazanie samochodu oraz łodzi dla lokalnych jednostek PSP.

Równocześnie kępiński szpital otrzymał od Premiera Mateusza Morawieckiego dotację na zakup karetki w wysokości 80% środków.

Początek lutego to dla mnie ogromny sukces – z rekomendacją PZŁ oraz Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą Intergrupy Różnorodność biologiczna. Łowiectwo. Wieś. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie!

W lutym odbyły się też ostatnie dni stażu Marcina i Piotra, studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z którymi miałam okazję współpracować przy bieżące pracach. Niezwykle cieszę się, gdy mogę wspierać rozwój zawodowy młodych i zdolnych Polaków, ogromnie cieszę się, że mogliśmy przyjąć Was wraz z zespołem w naszym biurze.

W marcu cały świat rozpoczął nieprzerwaną do dziś walkę z niewidzialnym, ale bardzo trudnym przeciwnikiem – koronawirusem. Europa stanęła przed nietypowym wyzwaniem, które wymagało wspólnego, szybkiego i przemyślanego działania.

Już w pierwszym miesiącu walki zadecydowano o przyznaniu Polsce 7,5 MLD euro na walkę z koronawirusem w ramach Polityki Spójności. W tym samym miesiącu rozpoczęto działania związane z pierwszą tarczą antykryzysową w Polsce.

Naszą coroczną tradycją, którą kultywujemy wraz z myśliwymi jest Puchar Święta Trzeciego Maja. Co roku to okazja do spotkania najbliższych oraz rodzinnego spędzenia czasu na łonie natury. W tym roku było to niestety niemożliwe. Byłam przekonana, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić, dlatego zorganizowaliśmy wyjątkową VIII Edycje Pucharu Święta 3 Maja – pod hasłem „Zestrzelimy Koronwawirusa”. Dzięki mobilizacji myśliwych, kół łowieckich, sympatyków i przyjaciół, w 14 dni zebraliśmy środki i zakupiliśmy ambulans sanitarny dla zespołu medycznego pobierającego próbki do badań na COVID-19 z SP ZOZ Kępno. Wspaniały dar myśliwych. Nie mam słów, żeby wyrazić ogromną wdzięczność za tę nietypową, ale bardzo potrzebną mobilizację!

W ostatnich dniach marca, wraz z innymi posłami do PE, przekazałam list w sprawie przewartościowania polityki Unii Europejskiej na najbliższe lata w związku z pandemią. Te nietypowe czasy wymagają zmian w dotychczasowych założeniach.

W kwietniu, jako sprawozdawczyni Komisji REGI ukończyłam prace nad opinią do wytycznych w zakresie opracowywania budżetu UE na 2021 rok.

W tym samym miesiącu uruchomiliśmy instrument SURE czyli 100 mld euro na pomoc w ochronie miejsc pracy i osób pracujących, a na komisjach FEMM i REGI zajęliśmy się tematem wzmożonego zagrożenia utraty miejsc pracy kobiet związanych bezpośrednio z pandemią.

Do końca kwietnia trwał również nabór na pożyczki płynnościowe, które miały na celu wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych kryzysem.

Z początkiem maja złożyłam poprawki do rezolucji Komisji EMPL. Projekt dotyczył zmniejszenia nierówności, ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa pracujących kobiet. Równe prawa to jeden z moich priorytetów w pracy Eurodeputowanej! Kilka dni później skierowałam również list do komisarza UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa w sprawie wniosku dot. używania ołowianej amunicji w obrębie mokradeł.

Maj to aktywny miesiąc również pod kątem projektowym zarówno na arenie europejskiej jak i krajowej. Wystartował m. in. programu #ZdalnaSzkoła+, do ponad 200 tyś. uczniów trafił sprzęt zakupiony dzięki Funduszom Europejskim i programowi #ZdalnaSzkoła.

Dodatkowo to miesiąc, w którym Polska otrzymała 2 mln PLN z Funduszy Unijnych na regionalne plany sprawiedliwej transformacji. W tym samym miesiącu Komisja Europejska przyjęła nową, kompleksową Strategię na Rzecz Bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną role przyrody w naszym życiu oraz strategię Od Pola Do Stołu, na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Jednym z głównym tematów posiedzeń stał się Pakiet Naprawczy UE.

To właśnie w maju w porozumienia z lokalnymi władzami zorganizowałam mobilne centrum pobrań prób COVID-19 w Kępnie. Dziękuję, że tak wiele z Państwa zdecydowało się z niego skorzystać! 

Czerwiec rozpocząć się planem ożywienia gospodarczego w wysokości 750 mld euro – „Next Generation EU”. Celem planu jest budowa bardziej ekologicznej, cyfrowej, zrównoważonej oraz integracyjnej Europy. Komisja Europejska przygotowała Europejski Zielony Ład – plan działania dla Europy, aby mogła stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku.

W lipcu blisko 15 mln złotych zostało przekazane na inwestycje dla Samorządów Gmin i Powiatu Kępińskiego z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kwota umożliwiająca dalszą inwestycję w rozwój i inwestycje!

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie końcowe nad wprowadzeniem przepisów transportowych – tzw. Pakietu Mobilności. Pomimo naszych starań i zawarciu wielu poprawek, nie udało nam się uniknąć wszystkich niekorzystnych zapisów.

Od lipca rozpoczęłam też pracę w komisji ECON – Komisji Polityki Gospodarczej.

W lipcu ze środków unijnych przekazano 2,6 MLD EURO dla polskich firm, na których działalność wpłynęła pandemia. Dzięki instrumentowi SURE Polska otrzymała ponadto 11,2 MLD EURO na pomoc w ochronie miejsc pracy i osób pracujących. Wsparcie zostało udzielone w formie pożyczek.

13 września świętowaliśmy III Ogólnopolskie święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Tym razem wspólnie, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności i obostrzeń, świętowaliśmy w Bralinie k. Kępna. W uroczystości wziął udział Premier Mateusz Morawiecki oraz mieszkańcy. Piękne podziękowanie za ten trudny rok dla rolników!

W 2020 roku skupiłam się także na skutecznej walce z oszustwami podatkowymi. We wrześniu miała miejsce inauguracja podkomisji ds. Podatkowych FISC, dzięki której mogę działać na jeszcze skuteczniej! W tym samym miesiącu Komisja Rozwoju Regionalnego przyjęła moją opinię ws. Budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 2021 – to dla mnie prywatnie ogromy sukces.

Październik rozpoczęłam we współpracy z S.P. Z. O Z. w Kępnie – programem „dbam o Siebie! badam Się! WYGRYWAM!”. Na kępińskim rynku edukowaliśmy kobiety z samobadania oraz przeprowadzaliśmy badanie piersi. Walka z nowotworami rozpoczyna się od profilaktyki!

Dodatkowo decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego kępiński szpital otrzymał 2 mln 916 tyś 520 zł na rozwój zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Europejski Fundusz Gwarancyjny został powołany przez Europejski Bank Inwestycyjny jeszcze w kwietniu, a jego celem stało się ratowanie gospodarki przed skutkami pandemii. W październiku zatwierdzono pierwsze 2,6 mld EURO, które pozwoliły uruchomić dalsze inwestycje opiewające na 11,3 mld EURO. Pomoc finansowa trafiła do MŚP w Europie, w tym do polskich przedsiębiorstw! W październiku zajęliśmy się również tematem likwidacji luki cyfrowej w edukacji.

Jeszcze w tym samym miesiącu Komisja Europejska wypłaciła pierwszą część wsparcia w ramach instrumentu SURE – 1 mld EURO!

W listopadzie osiągnęliśmy wstępne porozumienie w sprawie przeznaczenia dodatkowych zasobów UE i środków w celu złagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19 – aż 47,5 mld euro trafi do najbardziej potrzebujących.

Pod koniec listopada, jako Parlament Europejski, zatwierdziliśmy pomoc w wysokości 823 mln euro. Przekazane środki mają pomóc w walce ze skutkami trzęsienia ziemi w Chorwacji, powodzi w Polsce oraz kryzysem wywołanym pandemią w 7 krajach UE.

Z początkiem grudnia zostało przyjęte przez Komisję Rozwoju Regionalnego porozumienie wynikające z negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie REACT EU – propozycji przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii, którego byłam kontrsprawozdawczynią.   REACT EU to odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys związany z koronawirusem, ma na celu zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych i przygotowaniach do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki.

W ostatnim miesiącu roku zatwierdziliśmy również 7 letni budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Rok zakończyliśmy akcją „Kocyk dla każdego maleństwa” – za pośrednictwiem kępińskiego szpitala przekazałam 1000 kocyków dla nowonarodzonych, najmłodszych Europejczyków.

Dziękuję Państwu za ten rok! Liczę, że kolejny będzie lepszy, a skutki pandemii, przez solidarne działanie, będą mogły być szybko naprawiane!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)