Podkomisja FISC

Wysłuchanie na temat: „Rola zachęt i zwolnień podatkowych w ramach reformy opodatkowania przedsiębiorstw oraz promowania konkurencyjności gospodarek europejskich”

Podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji FISC rozmawialiśmy na temat zachęt i zwolnień podatkowych w kontekście reformy opodatkowania przedsiębiorstw. Dla przyszłej reformy jest to jedna z najważniejszych spraw, ponieważ ukrócenie nieuczciwych praktyk w tej dziedzinie jest priorytetem.

W europejskim „krajobrazie podatkowym” od lat najbardziej szkodliwą rzeczą nie są zróżnicowane stawki podatkowe, ale właśnie liczne (i często uznaniowe) zwolnienia i zachęty, zwłaszcza wobec wielkich, międzynarodowych przedsiębiorstw. Pozwalają one tym przedsiębiorstwom na „optymalizację podatkową” w niektórych państwach członkowskich (jak Cypr, Malta, Holandia, Luxemburg, Irlandia), ze szkodą dla pozostałych państw, w których te przedsiębiorstwa również działają i przynoszą zyski.

Nieuczciwość takiej sytuacji polega na tym, że dokonuje się niejako obok (czy za plecami) normalnej i zdrowej konkurencji podatkowej. Każde państwo chce „ściągnąć” do siebie duże przedsiębiorstwa i czerpać z tego korzyści. Temu celowi służy konkurencja podatkowa. Także Polska stara się być na tym polu konkurencyjna, zachowując jedne z niższych w Europie stawki opodatkowania przedsiębiorstw!

O ile jednak taka konkurencja „z otwartą przyłbicą” jest czymś zdrowym i normalnym – o tyle system ulg i wyjątków dla poszczególnych przedsiębiorstw wypacza konkurencję, wprowadza element nierówności oraz – co równie ważne – odbywa się zawsze ze szkodą dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają szans na podobnie preferencyjne podejście.

Dlatego w Unii Europejskiej poszukujemy obecnie rozwiązań, które – szanując niezależność Państw Członkowskich w kwestiach podatkowych oraz zachowując konkurencję podatkową – zapobiegało takim nadużyciom i prowadziło do zapewnienia równych warunków dla wszystkich.

W debacie udział wzięli:
✔️ Benjamin Angel, dyrektor ds. podatków bezpośrednich, DG TAXUD, Komisja Europejska
✔️ Agustin Redonda, Senior Fellow w Radzie Polityki Gospodarczej (CEP)
✔️ Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej i fiskalnej w SMEunited
✔️ Profesor dr Nadine Riedel, dyrektor Instytutu Gospodarki Publicznej i Regionalnej na Uniwersytecie w Münster.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)