Podkomisja FISC

Wysłuchanie na temat: „Rola zachęt i zwolnień podatkowych w ramach reformy opodatkowania przedsiębiorstw oraz promowania konkurencyjności gospodarek europejskich”

Podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji FISC rozmawialiśmy na temat zachęt i zwolnień podatkowych w kontekście reformy opodatkowania przedsiębiorstw. Dla przyszłej reformy jest to jedna z najważniejszych spraw, ponieważ ukrócenie nieuczciwych praktyk w tej dziedzinie jest priorytetem.

W europejskim „krajobrazie podatkowym” od lat najbardziej szkodliwą rzeczą nie są zróżnicowane stawki podatkowe, ale właśnie liczne (i często uznaniowe) zwolnienia i zachęty, zwłaszcza wobec wielkich, międzynarodowych przedsiębiorstw. Pozwalają one tym przedsiębiorstwom na „optymalizację podatkową” w niektórych państwach członkowskich (jak Cypr, Malta, Holandia, Luxemburg, Irlandia), ze szkodą dla pozostałych państw, w których te przedsiębiorstwa również działają i przynoszą zyski.

Nieuczciwość takiej sytuacji polega na tym, że dokonuje się niejako obok (czy za plecami) normalnej i zdrowej konkurencji podatkowej. Każde państwo chce „ściągnąć” do siebie duże przedsiębiorstwa i czerpać z tego korzyści. Temu celowi służy konkurencja podatkowa. Także Polska stara się być na tym polu konkurencyjna, zachowując jedne z niższych w Europie stawki opodatkowania przedsiębiorstw!

O ile jednak taka konkurencja „z otwartą przyłbicą” jest czymś zdrowym i normalnym – o tyle system ulg i wyjątków dla poszczególnych przedsiębiorstw wypacza konkurencję, wprowadza element nierówności oraz – co równie ważne – odbywa się zawsze ze szkodą dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają szans na podobnie preferencyjne podejście.

Dlatego w Unii Europejskiej poszukujemy obecnie rozwiązań, które – szanując niezależność Państw Członkowskich w kwestiach podatkowych oraz zachowując konkurencję podatkową – zapobiegało takim nadużyciom i prowadziło do zapewnienia równych warunków dla wszystkich.

W debacie udział wzięli:
✔️ Benjamin Angel, dyrektor ds. podatków bezpośrednich, DG TAXUD, Komisja Europejska
✔️ Agustin Redonda, Senior Fellow w Radzie Polityki Gospodarczej (CEP)
✔️ Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej i fiskalnej w SMEunited
✔️ Profesor dr Nadine Riedel, dyrektor Instytutu Gospodarki Publicznej i Regionalnej na Uniwersytecie w Münster.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)