Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia dot. Opakowań i Odpadów Opakowaniowych

Rozporządzenie przewiduje aktualizację ram legislacyjnych UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, określając cele ograniczenia ilości odpadów i stosowania recyklingu zharmonizowane na poziomie UE.

Jestem zaniepokojona brakiem indywidualnego podejścia sektorowego w ustalaniu celów, szczególnie w odniesieniu do opakowań do żywności płynnej. Ze względu na swoje szczególne właściwości opakowania wielowarstwowe do żywności w płynie służą do pakowania około 75% mleka, 59% soków i znacznej części przetworów mlecznych w UE. Są to opakowania aseptyczne, szczególnie istotne dla zapewnienia odporności systemu żywnościowego. Wydłużają one bowiem okres trwałości produktów bez konieczności stosowania środków konserwujących lub chłodzenia, co przyczynia się do ograniczenia marnowania żywności.

W związku z powyższym skierowałam do Komisji Europejskiej następujące pytania:

1️⃣ Czy Komisja Europejska w toku prac nad projektem zakłada możliwość wyłączenia wspomnianych opakowań z wymogu dotyczącego ponownego użycia (mandatory reuse targets)?

2️⃣ Aby zrealizować nowe, ambitne cele w zakresie recyklingu należy również zwiększyć skuteczność zbiórek opakowań we wszystkich państwach członkowskich UE. Jakie działania przewiduje KE w tym zakresie? Czy, przykładowo, Komisja poparłaby włączenie do systemów kaucyjnych (Deposit Return Scheme – DRS) wszystkich opakowań do żywności w płynie i napojów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)