Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia dot. Opakowań i Odpadów Opakowaniowych

Rozporządzenie przewiduje aktualizację ram legislacyjnych UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, określając cele ograniczenia ilości odpadów i stosowania recyklingu zharmonizowane na poziomie UE.

Jestem zaniepokojona brakiem indywidualnego podejścia sektorowego w ustalaniu celów, szczególnie w odniesieniu do opakowań do żywności płynnej. Ze względu na swoje szczególne właściwości opakowania wielowarstwowe do żywności w płynie służą do pakowania około 75% mleka, 59% soków i znacznej części przetworów mlecznych w UE. Są to opakowania aseptyczne, szczególnie istotne dla zapewnienia odporności systemu żywnościowego. Wydłużają one bowiem okres trwałości produktów bez konieczności stosowania środków konserwujących lub chłodzenia, co przyczynia się do ograniczenia marnowania żywności.

W związku z powyższym skierowałam do Komisji Europejskiej następujące pytania:

1️⃣ Czy Komisja Europejska w toku prac nad projektem zakłada możliwość wyłączenia wspomnianych opakowań z wymogu dotyczącego ponownego użycia (mandatory reuse targets)?

2️⃣ Aby zrealizować nowe, ambitne cele w zakresie recyklingu należy również zwiększyć skuteczność zbiórek opakowań we wszystkich państwach członkowskich UE. Jakie działania przewiduje KE w tym zakresie? Czy, przykładowo, Komisja poparłaby włączenie do systemów kaucyjnych (Deposit Return Scheme – DRS) wszystkich opakowań do żywności w płynie i napojów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 listopada 2023
Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

🇪🇺 W Parlamencie Europejskim gościliśmy Prezydenta Kenii Williama Ruto. Wezwał do zacieśnienia współpracy między (...)

21 listopada 2023
Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

🌍🛠️ Parlament Europejski podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji! Wczoraj przyjęliśmy stanowis (...)

21 listopada 2023
Debata w sprawie zmian traktatów

Debata w sprawie zmian traktatów

🇪🇺 Dziś podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego bardzo ważna debata dla nas Polaków i wszystkich Europejczy (...)

19 listopada 2023
Sesja Plenarną w Strasburgu!

Sesja Plenarną w Strasburgu!

🇪🇺 Już jutro rozpoczynamy Sesję Plenarną  (...)