Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia dot. Opakowań i Odpadów Opakowaniowych

Rozporządzenie przewiduje aktualizację ram legislacyjnych UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, określając cele ograniczenia ilości odpadów i stosowania recyklingu zharmonizowane na poziomie UE.

Jestem zaniepokojona brakiem indywidualnego podejścia sektorowego w ustalaniu celów, szczególnie w odniesieniu do opakowań do żywności płynnej. Ze względu na swoje szczególne właściwości opakowania wielowarstwowe do żywności w płynie służą do pakowania około 75% mleka, 59% soków i znacznej części przetworów mlecznych w UE. Są to opakowania aseptyczne, szczególnie istotne dla zapewnienia odporności systemu żywnościowego. Wydłużają one bowiem okres trwałości produktów bez konieczności stosowania środków konserwujących lub chłodzenia, co przyczynia się do ograniczenia marnowania żywności.

W związku z powyższym skierowałam do Komisji Europejskiej następujące pytania:

1️⃣ Czy Komisja Europejska w toku prac nad projektem zakłada możliwość wyłączenia wspomnianych opakowań z wymogu dotyczącego ponownego użycia (mandatory reuse targets)?

2️⃣ Aby zrealizować nowe, ambitne cele w zakresie recyklingu należy również zwiększyć skuteczność zbiórek opakowań we wszystkich państwach członkowskich UE. Jakie działania przewiduje KE w tym zakresie? Czy, przykładowo, Komisja poparłaby włączenie do systemów kaucyjnych (Deposit Return Scheme – DRS) wszystkich opakowań do żywności w płynie i napojów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)