Plan odbudowy dla Europy

Cieszę się, że przedmiotem naszych obrad jest konkretny program pomocy Europie – a nie kolejny projekt jej ideologicznej przebudowy.

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 672 miliardów euro dla Europy – to wynik wspólnych żmudnych negocjacji i ciężkiej pracy – łączący interesy wszystkich Państw Członkowskich.

Ale czy jest wystarczający i sprawiedliwy…?

Nie do zakwestionowania jest potrzeba zaangażowania ogromnych wspólnych funduszy – na inwestycje w zieloną transformację! Która musi być traktowana w całej Europie – w długiej perspektywie – jako wspólny ważny środek polityki Unii Europejskiej!

Istotny jest fakt! Iż to Państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia i rozwoju, a dziś we wspólnej solidarności potrzeba zrozumienia – jakich inwestycji i reformy potrzebują – tworząc

Krajowe Plany Odbudowy, jako poszczególne gospodarki EUROPY!

Polska potrzebuje finansowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Dziś Polska potrzebuje produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o gaz – jako niezbędne rozwiązanie przejściowe dla wspólnych celów klimatycznych.

Apeluję, by ponad biurokrację, postawić na realne potrzeby każdego z Państw Członkowskich!

Wraz z Komisją Europejską, szefami państw i rządów UE wynegocjowaliśmy plan odbudowy dla Europy, który pomoże Państwom Członkowskim wyjście z kryzysu oraz zapewni nowoczesną i zrównoważoną podstawę do dalszego rozwoju.

750 mld euro w postaci długoterminowego budżetu UE w połączeniu z NextGenerationEU będzie tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki to największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki!

Wczoraj wieczorem przegłosowaliśmy Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – najważniejszy w  NextGenerationEU, którego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform oraz inwestycji podejmowanych przez państwa UE.

To bardzo ważna część Planu Odbudowy dla Europy, która ma na celu:

  • złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa
  • zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Państwa członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na modernizację:

  • badania naukowe i innowacje z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”
  •  sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programu „Cyfrowa Europa”
  •  gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy, finansowane za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, rescEU i nowego programu działań w dziedzinie zdrowia – UE dla zdrowia.

Poza tym w pakiecie uwzględniono

  • modernizację realizowanych od dawna polityk, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację priorytetów Unii
  • walkę ze zmianą klimatu – 30 proc. środków unijnych, czyli dotychczas największy odsetek na ten cel w europejskim budżecie
  • ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci 750 mld euro.
Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

29 listopada 2021
Mandat Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Mandat Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Cho (...)

Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiego Cen (...)

28 listopada 2021
Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi

Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi

Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi to niezwykle istotny temat Niezapłacone podatki to mniejsze budżety (...)

25 listopada 2021
Dostępność i przystępność cenowa leków

Dostępność i przystępność cenowa leków

Nowa propozycja mająca na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości ce (...)

24 listopada 2021
Nowa unijna polityka rolna zatwierdzona!

Nowa unijna polityka rolna zatwierdzona!

We wtorek Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną! Dzięki reformie wspólna polityka rolna będzie bardzi (...)