Plan odbudowy dla Europy

Cieszę się, że przedmiotem naszych obrad jest konkretny program pomocy Europie – a nie kolejny projekt jej ideologicznej przebudowy.

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 672 miliardów euro dla Europy – to wynik wspólnych żmudnych negocjacji i ciężkiej pracy – łączący interesy wszystkich Państw Członkowskich.

Ale czy jest wystarczający i sprawiedliwy…?

Nie do zakwestionowania jest potrzeba zaangażowania ogromnych wspólnych funduszy – na inwestycje w zieloną transformację! Która musi być traktowana w całej Europie – w długiej perspektywie – jako wspólny ważny środek polityki Unii Europejskiej!

Istotny jest fakt! Iż to Państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia i rozwoju, a dziś we wspólnej solidarności potrzeba zrozumienia – jakich inwestycji i reformy potrzebują – tworząc

Krajowe Plany Odbudowy, jako poszczególne gospodarki EUROPY!

Polska potrzebuje finansowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Dziś Polska potrzebuje produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o gaz – jako niezbędne rozwiązanie przejściowe dla wspólnych celów klimatycznych.

Apeluję, by ponad biurokrację, postawić na realne potrzeby każdego z Państw Członkowskich!

Wraz z Komisją Europejską, szefami państw i rządów UE wynegocjowaliśmy plan odbudowy dla Europy, który pomoże Państwom Członkowskim wyjście z kryzysu oraz zapewni nowoczesną i zrównoważoną podstawę do dalszego rozwoju.

750 mld euro w postaci długoterminowego budżetu UE w połączeniu z NextGenerationEU będzie tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki to największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki!

Wczoraj wieczorem przegłosowaliśmy Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – najważniejszy w  NextGenerationEU, którego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform oraz inwestycji podejmowanych przez państwa UE.

To bardzo ważna część Planu Odbudowy dla Europy, która ma na celu:

  • złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa
  • zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Państwa członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na modernizację:

  • badania naukowe i innowacje z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”
  •  sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programu „Cyfrowa Europa”
  •  gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy, finansowane za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, rescEU i nowego programu działań w dziedzinie zdrowia – UE dla zdrowia.

Poza tym w pakiecie uwzględniono

  • modernizację realizowanych od dawna polityk, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację priorytetów Unii
  • walkę ze zmianą klimatu – 30 proc. środków unijnych, czyli dotychczas największy odsetek na ten cel w europejskim budżecie
  • ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci 750 mld euro.
Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

4 października 2022
Ogromny Sukces – gospodarze z Wielkopolski na I miejscu

Ogromny Sukces – gospodarze z Wielkopolski na I miejsc (...)

🇵🇱Państwo Grażyna i Paweł Leńscy z córkami i synem, ze NASZEGO Strzyżewa ❗️❗️ Laureatów ❤️miała (...)

4 października 2022
Kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatkowania

Kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatk (...)

Przyjęliśmy rezolucję, która jest dla mnie szczególnie istotna, dotyczy lepszego wykorzystania blockchain do walki z uch (...)

4 października 2022
Inwestycja w zdrowie i sportowe sukcesy

Inwestycja w zdrowie i sportowe sukcesy

Za nami uroczyste otwarcie infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie❗ 💪 Fan (...)

4 października 2022
Za mundurem… Kępno sznurem

Za mundurem… Kępno sznurem

Za nami widowiskowy koncert orkiestr dętych służb mundurowych „ Za mundurem...Kępno sznurem”. Gratulacje dla Organiza (...)