Plan odbudowy dla Europy

Cieszę się, że przedmiotem naszych obrad jest konkretny program pomocy Europie – a nie kolejny projekt jej ideologicznej przebudowy.

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 672 miliardów euro dla Europy – to wynik wspólnych żmudnych negocjacji i ciężkiej pracy – łączący interesy wszystkich Państw Członkowskich.

Ale czy jest wystarczający i sprawiedliwy…?

Nie do zakwestionowania jest potrzeba zaangażowania ogromnych wspólnych funduszy – na inwestycje w zieloną transformację! Która musi być traktowana w całej Europie – w długiej perspektywie – jako wspólny ważny środek polityki Unii Europejskiej!

Istotny jest fakt! Iż to Państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia i rozwoju, a dziś we wspólnej solidarności potrzeba zrozumienia – jakich inwestycji i reformy potrzebują – tworząc

Krajowe Plany Odbudowy, jako poszczególne gospodarki EUROPY!

Polska potrzebuje finansowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Dziś Polska potrzebuje produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o gaz – jako niezbędne rozwiązanie przejściowe dla wspólnych celów klimatycznych.

Apeluję, by ponad biurokrację, postawić na realne potrzeby każdego z Państw Członkowskich!

Wraz z Komisją Europejską, szefami państw i rządów UE wynegocjowaliśmy plan odbudowy dla Europy, który pomoże Państwom Członkowskim wyjście z kryzysu oraz zapewni nowoczesną i zrównoważoną podstawę do dalszego rozwoju.

750 mld euro w postaci długoterminowego budżetu UE w połączeniu z NextGenerationEU będzie tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki to największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki!

Wczoraj wieczorem przegłosowaliśmy Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – najważniejszy w  NextGenerationEU, którego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform oraz inwestycji podejmowanych przez państwa UE.

To bardzo ważna część Planu Odbudowy dla Europy, która ma na celu:

  • złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa
  • zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową.

Państwa członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na modernizację:

  • badania naukowe i innowacje z wykorzystaniem programu „Horyzont Europa”
  •  sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową z wykorzystaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programu „Cyfrowa Europa”
  •  gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy, finansowane za pomocą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, rescEU i nowego programu działań w dziedzinie zdrowia – UE dla zdrowia.

Poza tym w pakiecie uwzględniono

  • modernizację realizowanych od dawna polityk, takich jak polityka spójności i wspólna polityka rolna, aby zmaksymalizować ich wkład w realizację priorytetów Unii
  • walkę ze zmianą klimatu – 30 proc. środków unijnych, czyli dotychczas największy odsetek na ten cel w europejskim budżecie
  • ochronę różnorodności biologicznej i równouprawnienie płci 750 mld euro.
Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

31 maja 2021
Kolejny etap S11 Kępno – Ostrów Wielkopolski!

Kolejny etap S11 Kępno – Ostrów Wielkopolski!

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu GDDKIA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk (...)

29 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Podczas ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego Elisa Ferreira, komisarz ds. Spójności i reform, przedstawiła nową inicja (...)

27 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Na ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego przyjęliśmy rezerwę dostosowawczą do Brexit (BAR), a także otworzyliśmy drog (...)

26 maja 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Podczas ostatniej podkomisji FISC dyskutowaliśmy z ekspertami na temat dalszych działań w zakresie wykorzystania technolo (...)