Międzyparlamentarne posiedzenie komisji FEMM

Podczas międzyparlamentarnego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia – FEMM wymieniliśmy poglądy z przedstawicielami parlamentów narodowych na tematy związane z równouprawnieniem płci w kontekście życia parlamentarnego. Spotkanie było cennym polem do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Warto również dodać, że Parlamencie Europejskim kobiety stanowią 39% wszystkich wybranych Posłów do PE, gdy średnia europejska dla Parlamentów Narodowych stanowi 30%. To z pewnością pole do działania na rzecz równouprawnienia!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)