Międzyparlamentarne posiedzenie komisji FEMM

Podczas międzyparlamentarnego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia – FEMM wymieniliśmy poglądy z przedstawicielami parlamentów narodowych na tematy związane z równouprawnieniem płci w kontekście życia parlamentarnego. Spotkanie było cennym polem do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Warto również dodać, że Parlamencie Europejskim kobiety stanowią 39% wszystkich wybranych Posłów do PE, gdy średnia europejska dla Parlamentów Narodowych stanowi 30%. To z pewnością pole do działania na rzecz równouprawnienia!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)