Międzyparlamentarne posiedzenie komisji FEMM

Podczas międzyparlamentarnego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia – FEMM wymieniliśmy poglądy z przedstawicielami parlamentów narodowych na tematy związane z równouprawnieniem płci w kontekście życia parlamentarnego. Spotkanie było cennym polem do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Warto również dodać, że Parlamencie Europejskim kobiety stanowią 39% wszystkich wybranych Posłów do PE, gdy średnia europejska dla Parlamentów Narodowych stanowi 30%. To z pewnością pole do działania na rzecz równouprawnienia!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)