Kompleksowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi został wprowadzony przez Unię Europejską

🇪🇺 Kompleksowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi został wprowadzony przez Unię Europejską 🇪🇺
Wśród zmian:

🔹 sankcje wobec podmiotów szerzących dezinformację
🔹 sankcje dotyczące środków wizowych
🔹 sankcje dotyczące handlu – eksportu i importu
🔹 sankcje dotyczące sektora energii
🔹 wyłączenie Rosji z zamówień publicznych i korzystania z europejskich pieniędzy
🔹 zaostrzenie i rozszerzenie dotychczasowych środków kontroli eksportu
🔹 sankcje dotyczące sektora transportowego
🔹 sankcje dotyczące sektora finansowego
🔹 sankcje wobec osób i podmiotów ujętych w wykazie
🔹 sankcje wobec Białorusi w celu usunięcia luk oraz dalszego ograniczenia importu i eksportu w kluczowych sektorach gospodarki

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)