Komisja FISC w sprawie PandoraPapers

👥 Lekcje wyciągnięte z Pandora Papers i innych rewelacji – kolejny raport w Podkomisji FISC, którego jestem kontrsprawozdawczynią.

Nie możemy mnożyć i rozbudowywać nadmiernie ustawodawstwa, a przede wszystkim skupiać się na pełnej implementacji istniejących rozwiązań prawnych oraz na współpracy między państwami. Dlatego potrzebujemy pełnej implementacji w państwach Unii Europejskiej dyrektywy w sprawie sygnalistów oraz pełnego wykorzystania możliwości DAC6.

‼️Pilnie musimy rozwiązać:

– kwestię funkcjonowania faktycznego oligopolu czterech firm doradczych oraz ich powiązań ze sprawami rosyjskich oligarchów;
– kwestię przywilejów w niektórych państwach UE dla obcokrajowców dysponujących dużym kapitałem – co również wiąże się z problemem rosyjskich oligarchów;
– trudną kwestię tzw. drzwi obrotowych – zajmowania przez te same, należące do urzędniczej elity osoby stanowisk – zamiennie – w administracji państwowej oraz wielkich firmach doradczych.

❌Nie zgodzę się w dalszych pracach nad raportem:

– na przekroczenie przez Parlament jego kompetencji i zbyt nachalnej krytyki pod adresem Rady czy ingerowania w kompetencje Państw Członkowskich.
– na tzw. naming and shaming – czyli otwartego piętnowania konkretnych państw członkowskich za posunięcia, do których – zgodnie z traktatami – miały pełne prawo.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)