Komisja FEMM

Przemoc to naruszenie praw człowieka! To przestępstwo! Ofiara przemocy jest stroną słabszą i powinna otrzymywać pomoc!!

To dla mnie bardzo ważne, że jako Parlament Europejski pracujemy nad tak ważnym sprawozdaniem w sprawie wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

Dziękuję także za uwzględnienie wszystkich poprawek!

Wszyscy zgadzamy się, że przemoc domowa, to przestępstwo przeciwko

najbliższym, którzy zaufali sprawcy. Ogromnie ubolewam, że tak wiele kobiet jest w trudnej sytuacji.

W trakcie pomocy osobom dotkniętym przemocą zauważyłam, jak trudno udowodnić przemoc emocjonalną, psychiczną, ekonomiczną. To okropne zjawisko spotyka wile kobiet i objawia się na wiele sposobów, jednak ostatecznie kończy się brakiem poczucia bezpieczeństwa, brakiem pewności siebie, słabnącymi siłami do działania, a także koniecznością zakończenia kariery zawodowej. Wiele kobiet mierzy się również z całkowitym brakiem dostępu do domowego budżetu.

To niewiarygodnie przykre, że osoby mierzące się na codzień z takimi wyzwaniami napotykają kolejny mur – obojętności instytucji. Często ofiary muszą udowadniać, że pozostanie w przemocowym związku nie oznacza zgody na takie zachowanie partnera.

Wiele osób wstydzi się opowiedzieć o swojej sytuacji, ponieważ to na nie przerzuca jest odpowiedzialność i wina za zachowanie oprawcy! Oprawca jest też często usprawiedliwiany, a ofiara lekceważona!!

Niestety, wiele razy spotkałam się z takimi sytuacjami, dlatego tak bardzo zależy mi, aby przemoc nie była zbiorem przepisów na papierze, żeby w każdym kraju członkowskim to instytucja w sposób szczególny dbała o ofiarę, żeby to ofiara przemocy domowej nie była ofiara sytemu!

W ramach systemu są odpowiedzialni ludzie, których musimy odpowiednio przygotować, edukować, ale przede wszystkim – uczyć tej wrażliwości i umiejętności podejmowania decyzji, żeby dziecko nie było elementem negocjacji w przypadku chociażby sprawowania opieki rodzicielskiej, czy uwzględniania separacji.

Często ofiara musi mieć kontakt z przestępcą. I na co chciałabym zwrócić uwagę, by jednak w każdym kraju, każda instytucja zagwarantowała takiej osobie prawo do języka ojczystego czy tłumacza. To często zgłaszane uwagi osób, które wyjechały, które mieszkają w danym kraju, ale nie radzą sobie w sytuacjach presji, strachu, lęku. Co gorsza – nie tylko o siebie, ale także o prawo do opieki nad dzieckiem.

Koniecznie musimy przeciwdziałać temu zjawisku na każdej płaszczyźnie! Zarówno politycznej, ekonomicznej, instytucjonalnej, społecznej i rodzinnej!

Instrumenty prawne jednak są dalej niedostateczne i nieskuteczne, zaś środki pomocy ofiarom są na dzień dzisiejszy niewystarczające.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)