Komisja FEMM

Przemoc to naruszenie praw człowieka! To przestępstwo! Ofiara przemocy jest stroną słabszą i powinna otrzymywać pomoc!!

To dla mnie bardzo ważne, że jako Parlament Europejski pracujemy nad tak ważnym sprawozdaniem w sprawie wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

Dziękuję także za uwzględnienie wszystkich poprawek!

Wszyscy zgadzamy się, że przemoc domowa, to przestępstwo przeciwko

najbliższym, którzy zaufali sprawcy. Ogromnie ubolewam, że tak wiele kobiet jest w trudnej sytuacji.

W trakcie pomocy osobom dotkniętym przemocą zauważyłam, jak trudno udowodnić przemoc emocjonalną, psychiczną, ekonomiczną. To okropne zjawisko spotyka wile kobiet i objawia się na wiele sposobów, jednak ostatecznie kończy się brakiem poczucia bezpieczeństwa, brakiem pewności siebie, słabnącymi siłami do działania, a także koniecznością zakończenia kariery zawodowej. Wiele kobiet mierzy się również z całkowitym brakiem dostępu do domowego budżetu.

To niewiarygodnie przykre, że osoby mierzące się na codzień z takimi wyzwaniami napotykają kolejny mur – obojętności instytucji. Często ofiary muszą udowadniać, że pozostanie w przemocowym związku nie oznacza zgody na takie zachowanie partnera.

Wiele osób wstydzi się opowiedzieć o swojej sytuacji, ponieważ to na nie przerzuca jest odpowiedzialność i wina za zachowanie oprawcy! Oprawca jest też często usprawiedliwiany, a ofiara lekceważona!!

Niestety, wiele razy spotkałam się z takimi sytuacjami, dlatego tak bardzo zależy mi, aby przemoc nie była zbiorem przepisów na papierze, żeby w każdym kraju członkowskim to instytucja w sposób szczególny dbała o ofiarę, żeby to ofiara przemocy domowej nie była ofiara sytemu!

W ramach systemu są odpowiedzialni ludzie, których musimy odpowiednio przygotować, edukować, ale przede wszystkim – uczyć tej wrażliwości i umiejętności podejmowania decyzji, żeby dziecko nie było elementem negocjacji w przypadku chociażby sprawowania opieki rodzicielskiej, czy uwzględniania separacji.

Często ofiara musi mieć kontakt z przestępcą. I na co chciałabym zwrócić uwagę, by jednak w każdym kraju, każda instytucja zagwarantowała takiej osobie prawo do języka ojczystego czy tłumacza. To często zgłaszane uwagi osób, które wyjechały, które mieszkają w danym kraju, ale nie radzą sobie w sytuacjach presji, strachu, lęku. Co gorsza – nie tylko o siebie, ale także o prawo do opieki nad dzieckiem.

Koniecznie musimy przeciwdziałać temu zjawisku na każdej płaszczyźnie! Zarówno politycznej, ekonomicznej, instytucjonalnej, społecznej i rodzinnej!

Instrumenty prawne jednak są dalej niedostateczne i nieskuteczne, zaś środki pomocy ofiarom są na dzień dzisiejszy niewystarczające.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

31 maja 2021
Kolejny etap S11 Kępno – Ostrów Wielkopolski!

Kolejny etap S11 Kępno – Ostrów Wielkopolski!

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu GDDKIA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunk (...)

29 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Podczas ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego Elisa Ferreira, komisarz ds. Spójności i reform, przedstawiła nową inicja (...)

27 maja 2021
Komisja REGI

Komisja REGI

Na ostatniej Komisji Rozwoju Regionalnego przyjęliśmy rezerwę dostosowawczą do Brexit (BAR), a także otworzyliśmy drog (...)

26 maja 2021
Komisja FISC

Komisja FISC

Podczas ostatniej podkomisji FISC dyskutowaliśmy z ekspertami na temat dalszych działań w zakresie wykorzystania technolo (...)