Komisja ECON – dyskusja o możliwościach ułatwień dla przedsiębiorców

🇪🇺 Podczas ostatniej Komisji ECON wymieniliśmy poglądy z przewodniczącym Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Andreasem Barckowem oraz przewodniczącym Fundacji MSSF Erkki Liikanenem.

Istnieje wiele inicjatyw i firm działających na polu ustalania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju. Oprócz Rady Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) istnieje Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), a także Międzynarodowe Forum Ustanawiających Standardy Rachunkowości (IFASS) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

International Accounting Standards Board (IASB) – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) jest niezależnym organem ustanawiającym standardy rachunkowości.

Została założona 1 kwietnia 2001 r. jako następca Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). Odpowiada za opracowywanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz promowanie ich stosowania.

International Sustainability Standards Board (ISSB) – Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju
Intencją ISSB jest zapewnienie kompleksowej globalnej bazy standardów ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG – sprawy dotyczące klimatu oraz innych kwestii środowiskowych i społecznych, a także kwestii związanych z zarządzaniem). Baza ma za zadanie informowanie o ryzykach i zagrożeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach tak, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Istnienie kilka równoległych inicjatyw – które czasami się pokrywają – nie ułatwia firmom wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Dlatego właśnie podczas wymiany poglądów dopytywałam o możliwości rozwiązania tego problemu i unifikacji kryteriów. Dodatkowo zależało mi także na odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób UE zamierza przekonać kraje pozaeuropejskie do swoich, bardzo wymagający standardów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)