Komisja ECON – dyskusja o możliwościach ułatwień dla przedsiębiorców

🇪🇺 Podczas ostatniej Komisji ECON wymieniliśmy poglądy z przewodniczącym Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Andreasem Barckowem oraz przewodniczącym Fundacji MSSF Erkki Liikanenem.

Istnieje wiele inicjatyw i firm działających na polu ustalania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju. Oprócz Rady Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) istnieje Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), a także Międzynarodowe Forum Ustanawiających Standardy Rachunkowości (IFASS) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

International Accounting Standards Board (IASB) – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) jest niezależnym organem ustanawiającym standardy rachunkowości.

Została założona 1 kwietnia 2001 r. jako następca Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). Odpowiada za opracowywanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz promowanie ich stosowania.

International Sustainability Standards Board (ISSB) – Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju
Intencją ISSB jest zapewnienie kompleksowej globalnej bazy standardów ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG – sprawy dotyczące klimatu oraz innych kwestii środowiskowych i społecznych, a także kwestii związanych z zarządzaniem). Baza ma za zadanie informowanie o ryzykach i zagrożeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach tak, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Istnienie kilka równoległych inicjatyw – które czasami się pokrywają – nie ułatwia firmom wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Dlatego właśnie podczas wymiany poglądów dopytywałam o możliwości rozwiązania tego problemu i unifikacji kryteriów. Dodatkowo zależało mi także na odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób UE zamierza przekonać kraje pozaeuropejskie do swoich, bardzo wymagający standardów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)