Komisja ECON – dyskusja o możliwościach ułatwień dla przedsiębiorców

🇪🇺 Podczas ostatniej Komisji ECON wymieniliśmy poglądy z przewodniczącym Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) Andreasem Barckowem oraz przewodniczącym Fundacji MSSF Erkki Liikanenem.

Istnieje wiele inicjatyw i firm działających na polu ustalania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju. Oprócz Rady Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) istnieje Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), a także Międzynarodowe Forum Ustanawiających Standardy Rachunkowości (IFASS) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

International Accounting Standards Board (IASB) – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) jest niezależnym organem ustanawiającym standardy rachunkowości.

Została założona 1 kwietnia 2001 r. jako następca Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC). Odpowiada za opracowywanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz promowanie ich stosowania.

International Sustainability Standards Board (ISSB) – Międzynarodowa Rada Standardów Zrównoważonego Rozwoju
Intencją ISSB jest zapewnienie kompleksowej globalnej bazy standardów ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG – sprawy dotyczące klimatu oraz innych kwestii środowiskowych i społecznych, a także kwestii związanych z zarządzaniem). Baza ma za zadanie informowanie o ryzykach i zagrożeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach tak, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Istnienie kilka równoległych inicjatyw – które czasami się pokrywają – nie ułatwia firmom wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Dlatego właśnie podczas wymiany poglądów dopytywałam o możliwości rozwiązania tego problemu i unifikacji kryteriów. Dodatkowo zależało mi także na odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób UE zamierza przekonać kraje pozaeuropejskie do swoich, bardzo wymagający standardów?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

20 września 2022
Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

🇪🇺 Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy pomiędzy Polską, a Komisją Europejską PODPISANA❗️ 🇪🇺 (...)

20 września 2022
Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Za nami kolejne święto polskiej i europejskiej kultury 🇵🇱🇪🇺 W ostatniej Bitwie Regionów wzięły udział Ko (...)

19 września 2022
Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Wedlug szacunków, ponad 700 000 hektarów lasów w UE 🇪🇺 zostało strawionych przez pożary w bieżącym roku. To niec (...)

16 września 2022
Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszło (...)

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach 🇪🇺 Podjęcie tematu rep (...)