Komisja ECON

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) jest centralnym organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej, która obecnie obejmuje 19 krajów strefy euro, Bułgarię i Chorwację.

Wraz z krajowymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji tworzy jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. SRB ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i organami krajowymi. Jego misją jest zapewnienie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków w celu zapobiegania ratowania banków przez państwo, z pieniędzy podatników.

Ostatnio najważniejszą i najszerzej omawianą kwestią są konkluzje posiedzenia Eurogrupy, na którym omawiano plany na najbliższą przyszłość związane z Unią Bankową. Ostatecznie przyhamowano budowę EDIS (europejski system gwarantowania depozytów – brakujący, trzeci filar Unii Bankowej). Jest to bardzo znacząca zmiana w porównaniu z atmosferą panującą wokół tej kwestii w ciągu ostatnich dwóch lat i swoiste „spełnienie przepowiedni” europejskich konserwatystów, którzy właśnie przewidywali, że wzrost niepewności i ryzyka stanie na przeszkodzie tej inicjatywie.

Podczas komisji wymieniłam doświadczenia z Panią Elke König, przewodniczącej Single Resolution Board (SRB). Skupiłam się na tematach związanych z dokończeniem Unii Bankowej, wyjaśnieniu i harmonizacji oceny interesu publicznego oraz dążeniu do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów.

1️⃣ Rezultatem czerwcowego posiedzenia Eurogrupy jest odłożenie EDIS (Europejski System Gwarantowania Depozytów) „na lepszą przyszłość” oraz skupienie się na wzmocnieniu wspólnych ram zarządzania kryzysowego w bankach i krajowych systemów gwarantowania depozytów. Następnie – według oficjalnego oświadczenia – ma zostać dokonany przegląd Unii Bankowej i określenie dalszych kroków. Jakie są szanse na dokończenie Unii Bankowej? Czy – według Pani – możliwa jest całkowita rezygnacja z budowy EDIS? Parlament dopiero co przyjął sprawozdanie roczne na temat Unii Bankowej, które „tchnie optymizmem” pod tym względem. Co spowodowało, że „wiatr się odwrócił”, że to optymistyczne nastawienie – dominujące w ostatnich latach – zostało przerwane?

2️⃣ Eurogrupa w swoich konkluzjach kładzie nacisk na „wyjaśnienie i harmonizację oceny interesu publicznego”. Chciałabym zapytać, jak to rozumieć? Czy mamy oczekiwać usztywnienia czy rozluźnienia kryteriów ? Jak ma się to do proponowanego rozszerzenia stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji?

3️⃣ Czy mogłaby Pani przybliżyć, w jaki sposób odbywać się będzie zapowiedziane przez Eurogrupę dążenie do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów? W jakim pozostaje związku z harmonizacją procedur upadłościowych oraz – czy powodzenie tego przedsięwzięcia oznaczać będzie „zielone światło” dla EDIS? Jak duże sukcesy muszą – według Pani – zostać na tym polu osiągnięte, żebyśmy mogli wrócić do prac nad EDIS?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)