Komisja ECON

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) jest centralnym organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach unii bankowej, która obecnie obejmuje 19 krajów strefy euro, Bułgarię i Chorwację.

Wraz z krajowymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji tworzy jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. SRB ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego i organami krajowymi. Jego misją jest zapewnienie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji upadających banków w celu zapobiegania ratowania banków przez państwo, z pieniędzy podatników.

Ostatnio najważniejszą i najszerzej omawianą kwestią są konkluzje posiedzenia Eurogrupy, na którym omawiano plany na najbliższą przyszłość związane z Unią Bankową. Ostatecznie przyhamowano budowę EDIS (europejski system gwarantowania depozytów – brakujący, trzeci filar Unii Bankowej). Jest to bardzo znacząca zmiana w porównaniu z atmosferą panującą wokół tej kwestii w ciągu ostatnich dwóch lat i swoiste „spełnienie przepowiedni” europejskich konserwatystów, którzy właśnie przewidywali, że wzrost niepewności i ryzyka stanie na przeszkodzie tej inicjatywie.

Podczas komisji wymieniłam doświadczenia z Panią Elke König, przewodniczącej Single Resolution Board (SRB). Skupiłam się na tematach związanych z dokończeniem Unii Bankowej, wyjaśnieniu i harmonizacji oceny interesu publicznego oraz dążeniu do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów.

1️⃣ Rezultatem czerwcowego posiedzenia Eurogrupy jest odłożenie EDIS (Europejski System Gwarantowania Depozytów) „na lepszą przyszłość” oraz skupienie się na wzmocnieniu wspólnych ram zarządzania kryzysowego w bankach i krajowych systemów gwarantowania depozytów. Następnie – według oficjalnego oświadczenia – ma zostać dokonany przegląd Unii Bankowej i określenie dalszych kroków. Jakie są szanse na dokończenie Unii Bankowej? Czy – według Pani – możliwa jest całkowita rezygnacja z budowy EDIS? Parlament dopiero co przyjął sprawozdanie roczne na temat Unii Bankowej, które „tchnie optymizmem” pod tym względem. Co spowodowało, że „wiatr się odwrócił”, że to optymistyczne nastawienie – dominujące w ostatnich latach – zostało przerwane?

2️⃣ Eurogrupa w swoich konkluzjach kładzie nacisk na „wyjaśnienie i harmonizację oceny interesu publicznego”. Chciałabym zapytać, jak to rozumieć? Czy mamy oczekiwać usztywnienia czy rozluźnienia kryteriów ? Jak ma się to do proponowanego rozszerzenia stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji?

3️⃣ Czy mogłaby Pani przybliżyć, w jaki sposób odbywać się będzie zapowiedziane przez Eurogrupę dążenie do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów? W jakim pozostaje związku z harmonizacją procedur upadłościowych oraz – czy powodzenie tego przedsięwzięcia oznaczać będzie „zielone światło” dla EDIS? Jak duże sukcesy muszą – według Pani – zostać na tym polu osiągnięte, żebyśmy mogli wrócić do prac nad EDIS?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

2 sierpnia 2022
Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy została wypłacona

Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy został (...)

Komisja Europejska wypłaciła dziś pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1  (...)

2 sierpnia 2022
Cześć i chwała bohaterom

Cześć i chwała bohaterom

Z okazji wczorajszej rocznicy złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ul. Kościuszki w Kępnie upamiętniając 7 (...)

2 sierpnia 2022
Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Już ponad 200 druhów OSP z powiatu Kępińskiego 👍 oraz kilkuset z województwa Wielkopolskiego odebrało decyzję o d (...)

1 sierpnia 2022
Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

🚒 Dzięki ustawie wprowadzonej z początkiem tego roku, wdrożono wiele istotnych zmian w zakresie działania OSP. Wśród (...)