Europejskie regulacje na rynku kryptowalut

🇪🇺 Podczas ostatnich posiedzeń komisji ECON i LIBE przyjęliśmy teksty dwóch ważnych rozporządzeń dla rozwoju europejskiego rynku krypto walut MiCA (Markets in Crypto-assets) oraz TFR (Transfer Funds Regulation).

MiCA to ramy dla emisji i świadczenia usług związanych z kryptoaktywami, prowadzące do wsparcia innowacyjności i uczciwej konkurencji na rynku kryptoaktywów, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i inwestorów. Chodzi o zapewnienie integralności rynku kryptoaktywów, a także przeciwdziałanie zagrożeniom dla stabilności finansowej i polityki pieniężnej, które mogłyby wynikać z szerokiego wykorzystania kryptoaktywów i technologii blockchain na rynkach finansowych. MiCA zawiera również, bardzo ważne dla mnie, przepisy służące zapobieganiu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej. Natomist TFR nakłada na wszystkie podmioty przetwarzające płatności elektroniczne (również podmioty operujące wyłącznie kryptowalutami), obowiązek zbierania informacji o osobie płatnika i beneficjenta płatności, gdy kwota transferu przekracza 1000 euro.

Jako Kontrsprawozdawczyni dbałam o to by projektowane regulacje były jak najbardziej przyjazne dla rozwoju rynku krypto walut, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo konsumentów i inwestorów.
Cieszę się, że ostateczna wersja (MiCA) uwzględnia zaproponowane przez nas dystynkcje między emitentem i oferentem, że szczegółowo doprecyzowano role i wzajemne relacje poszczególnych organów, przede wszystkim – zabezpieczając interesy Państw Członkowskich, jak Polska – nie należących do strefy Euro, poprzez należyte uwzględnienie roli ich organów nadzorczych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)