Europejskie regulacje na rynku kryptowalut

🇪🇺 Podczas ostatnich posiedzeń komisji ECON i LIBE przyjęliśmy teksty dwóch ważnych rozporządzeń dla rozwoju europejskiego rynku krypto walut MiCA (Markets in Crypto-assets) oraz TFR (Transfer Funds Regulation).

MiCA to ramy dla emisji i świadczenia usług związanych z kryptoaktywami, prowadzące do wsparcia innowacyjności i uczciwej konkurencji na rynku kryptoaktywów, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów i inwestorów. Chodzi o zapewnienie integralności rynku kryptoaktywów, a także przeciwdziałanie zagrożeniom dla stabilności finansowej i polityki pieniężnej, które mogłyby wynikać z szerokiego wykorzystania kryptoaktywów i technologii blockchain na rynkach finansowych. MiCA zawiera również, bardzo ważne dla mnie, przepisy służące zapobieganiu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej. Natomist TFR nakłada na wszystkie podmioty przetwarzające płatności elektroniczne (również podmioty operujące wyłącznie kryptowalutami), obowiązek zbierania informacji o osobie płatnika i beneficjenta płatności, gdy kwota transferu przekracza 1000 euro.

Jako Kontrsprawozdawczyni dbałam o to by projektowane regulacje były jak najbardziej przyjazne dla rozwoju rynku krypto walut, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo konsumentów i inwestorów.
Cieszę się, że ostateczna wersja (MiCA) uwzględnia zaproponowane przez nas dystynkcje między emitentem i oferentem, że szczegółowo doprecyzowano role i wzajemne relacje poszczególnych organów, przede wszystkim – zabezpieczając interesy Państw Członkowskich, jak Polska – nie należących do strefy Euro, poprzez należyte uwzględnienie roli ich organów nadzorczych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 listopada 2023
Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

🇪🇺 W Parlamencie Europejskim gościliśmy Prezydenta Kenii Williama Ruto. Wezwał do zacieśnienia współpracy między (...)

21 listopada 2023
Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

🌍🛠️ Parlament Europejski podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji! Wczoraj przyjęliśmy stanowis (...)

21 listopada 2023
Debata w sprawie zmian traktatów

Debata w sprawie zmian traktatów

🇪🇺 Dziś podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego bardzo ważna debata dla nas Polaków i wszystkich Europejczy (...)

19 listopada 2023
Sesja Plenarną w Strasburgu!

Sesja Plenarną w Strasburgu!

🇪🇺 Już jutro rozpoczynamy Sesję Plenarną  (...)