Europa wzmacnia swoją odporność na cyberataki

o ważny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Europy! Nowe przepisy wymagające od krajów UE spełnienia bardziej rygorystycznych środków nadzoru i egzekwowania prawa oraz harmonizacji sankcji zostały przyjęte w czwartkowym głosowaniu.

Więcej podmiotów zostanie zaangażowanych w skuteczną walkę o cyberbezpieczeństwo, nowe przepisy obejmą także istotne sektory, takie jak energetyka, transport, bankowość, zdrowie, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna i sektory kosmiczne.

Co ważne – nowe wytyczne ustanawiają również ramy dla lepszej współpracy i wymiany informacji między różnymi organami i państwami członkowskimi oraz tworzy europejską bazę danych o podatności na zagrożenia. 💻

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)