Europa wzmacnia swoją odporność na cyberataki

o ważny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Europy! Nowe przepisy wymagające od krajów UE spełnienia bardziej rygorystycznych środków nadzoru i egzekwowania prawa oraz harmonizacji sankcji zostały przyjęte w czwartkowym głosowaniu.

Więcej podmiotów zostanie zaangażowanych w skuteczną walkę o cyberbezpieczeństwo, nowe przepisy obejmą także istotne sektory, takie jak energetyka, transport, bankowość, zdrowie, infrastruktura cyfrowa, administracja publiczna i sektory kosmiczne.

Co ważne – nowe wytyczne ustanawiają również ramy dla lepszej współpracy i wymiany informacji między różnymi organami i państwami członkowskimi oraz tworzy europejską bazę danych o podatności na zagrożenia. 💻

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)