EKR

Jako EKR – jesteśmy przede wszystkim zwolennikami suwerenności Państw Członkowskich oraz zdecydowanymi przeciwnikami idei odchodzenia od zasady jednogłośności w sprawach podatkowych. Stawiamy ponadto raczej na współpracę i wymianę informacji między Państwami członkowskimi – oraz pełną implementację istniejących regulacji – niż na tworzenie nowych przepisów, mnożenie regulacji. Uważamy również, że każde stanowione w dziedzinie podatków prawo, skutkujące istotną zmianą istniejących reguł – powinno być poprzedzone szeroką i dokładną analizą skutków, jakie ta zmiana przyniesie.

Jako poseł z Polski – kraju, który w okresie transformacji oraz później, po wstąpieniu do Unii – szczególnie boleśnie doświadczył skutków Erozji bazy podatkowej i przenoszenie zysków (BEPS) – upominam się o uczciwe reguły gry i zdrowe zasady. Równocześnie chcę bronić zdrowej konkurencji podatkowej: jestem przeciwna nadmiernej harmonizacji, która może ingerować w ich suwerenność Państw Członkowskich w kwestiach podatkowych.

W złożonych przeze mnie poprawkach, poza wspomnianą obroną suwerenności Państw Członkowskich, akcentuję potrzebę diagnozy skali i systemowych przyczyn strat podatkowych ponoszonych przez europejskie państwa. Uważamy to za absolutnie kluczową kwestię. Upominam się również o bardziej sprawiedliwy i elastyczny system VAT – umożliwiający każdemu państwu realizację, za jego pomocą, swojej polityki gospodarczej. Obecna sytuacja, w której większa elastyczność przysługuje kilku państwom – jest reliktem przeszłości.

Sprzeciwiam się również rekomendacji B1, dotyczącej harmonizacji rezydencji podatkowej, jako że taka zmiana może ingerować w suwerenność państw członkowskich.

Jako EKR popieramy:

– Wszystkie poprawki broniące suwerenności Państw Członkowskich;

– Poprawki podkreślające potrzebę mniejszych obciążeń dla MŚP;

– Poprawki postulujące zwiększoną współpracę i wymianę informacji;

– Poprawki podkreślające szanse i zagrożenia związane z cyfryzacją;

– Poprawki podkreślające wagę programów koordynujących współpracę (FISCALIS, Tax Observatory):

– Poprawki podkreślające potrzebę szerokiej reformy VAT;

– Poprawki kładące nacisk na potrzebę globalnego rozwiązywania problemów – w formacie OECD.

Sprzeciwiamy się natomiast:

– Poprawkom sugerującym odejście od zasady jednogłośności;

– Przesadne akcentowaniu kwestii klimatycznych i innych, nie-ekonomicznych celów ewentualnych

reform

– Harmonizacji rezydencji podatkowej;

– „Naming and shaming”;

– Próbom reanimacji „martwych” projektów, które nie mają szans na poparcie w Radzie – jak CCCTB i

docelowy system VAT;

– Postulatom zwiększaniu minimalnej efektywnej stawki ponad poziom wynegocjowany w ramach

OECD;

W odniesieniu do Rekomendacji B3a (postulat stworzenia wytycznych dotyczących dopuszczalnych zachęt podatkowych) – że takie ewentualne wytyczne, aby nie ingerować nadmiernie w suwerenność Państw Członkowskich, powinny być raczej określone negatywnie (tzn. stanowić zamkniętą listę praktyk niepożądanych).

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)