Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA

Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA – ważny europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu! 🇪🇺

W drugiej partii kompromisów jest wiele kwestii, co do których zgłosiłam zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim ✅️dużego zakresu dowolności oraz ✅️arbitralności decyzji podejmowanych przez AMLA (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu), zwłaszcza w kwestiach realizacji (bądź nie) zaleceń wydawanych krajowym organom nadzoru.

W całej procedurze postępowania w przypadku „naruszenia prawa UE”, najbardziej niepokojące są dwie rzeczy:
1️⃣ Przejęcie przez AMLA bezpośredniego nadzoru nad poszczególnymi podmiotami nadzorowanymi przez krajowe organy w sytuacji stwierdzenia niezgodności działań organów krajowych z zaleceniami/prawem UE – co oznacza de facto nieograniczone rozszerzenie władzy AMLA.
2️⃣ Arbitralne wszczynanie całej procedury: z własnej inicjatywy lub nawet na wniosek Parlamentu, BEZ WSKAZANIA KRYTERIÓW OCENY, czy organ krajowy stosuje się do zaleceń (czy też prawa UE) – a więc występowanie przez AMLA w roli sądu… Tego typu posunięcia, nawet jeśli miałyby mieć miejsce, powinny wymagać orzeczenia TSUE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 listopada 2023
Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

🇪🇺 W Parlamencie Europejskim gościliśmy Prezydenta Kenii Williama Ruto. Wezwał do zacieśnienia współpracy między (...)

21 listopada 2023
Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

🌍🛠️ Parlament Europejski podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji! Wczoraj przyjęliśmy stanowis (...)

21 listopada 2023
Debata w sprawie zmian traktatów

Debata w sprawie zmian traktatów

🇪🇺 Dziś podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego bardzo ważna debata dla nas Polaków i wszystkich Europejczy (...)

19 listopada 2023
Sesja Plenarną w Strasburgu!

Sesja Plenarną w Strasburgu!

🇪🇺 Już jutro rozpoczynamy Sesję Plenarną  (...)