Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA

Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA – ważny europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu! 🇪🇺

W drugiej partii kompromisów jest wiele kwestii, co do których zgłosiłam zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim ✅️dużego zakresu dowolności oraz ✅️arbitralności decyzji podejmowanych przez AMLA (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu), zwłaszcza w kwestiach realizacji (bądź nie) zaleceń wydawanych krajowym organom nadzoru.

W całej procedurze postępowania w przypadku „naruszenia prawa UE”, najbardziej niepokojące są dwie rzeczy:
1️⃣ Przejęcie przez AMLA bezpośredniego nadzoru nad poszczególnymi podmiotami nadzorowanymi przez krajowe organy w sytuacji stwierdzenia niezgodności działań organów krajowych z zaleceniami/prawem UE – co oznacza de facto nieograniczone rozszerzenie władzy AMLA.
2️⃣ Arbitralne wszczynanie całej procedury: z własnej inicjatywy lub nawet na wniosek Parlamentu, BEZ WSKAZANIA KRYTERIÓW OCENY, czy organ krajowy stosuje się do zaleceń (czy też prawa UE) – a więc występowanie przez AMLA w roli sądu… Tego typu posunięcia, nawet jeśli miałyby mieć miejsce, powinny wymagać orzeczenia TSUE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)