Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA

Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA – ważny europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu! 🇪🇺

W drugiej partii kompromisów jest wiele kwestii, co do których zgłosiłam zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim ✅️dużego zakresu dowolności oraz ✅️arbitralności decyzji podejmowanych przez AMLA (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu), zwłaszcza w kwestiach realizacji (bądź nie) zaleceń wydawanych krajowym organom nadzoru.

W całej procedurze postępowania w przypadku „naruszenia prawa UE”, najbardziej niepokojące są dwie rzeczy:
1️⃣ Przejęcie przez AMLA bezpośredniego nadzoru nad poszczególnymi podmiotami nadzorowanymi przez krajowe organy w sytuacji stwierdzenia niezgodności działań organów krajowych z zaleceniami/prawem UE – co oznacza de facto nieograniczone rozszerzenie władzy AMLA.
2️⃣ Arbitralne wszczynanie całej procedury: z własnej inicjatywy lub nawet na wniosek Parlamentu, BEZ WSKAZANIA KRYTERIÓW OCENY, czy organ krajowy stosuje się do zaleceń (czy też prawa UE) – a więc występowanie przez AMLA w roli sądu… Tego typu posunięcia, nawet jeśli miałyby mieć miejsce, powinny wymagać orzeczenia TSUE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)