Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA

Drugie bardzo konstruktywne spotkanie nas kontrsprawozdawców ustanawiające AMLA – ważny europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu! 🇪🇺

W drugiej partii kompromisów jest wiele kwestii, co do których zgłosiłam zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim ✅️dużego zakresu dowolności oraz ✅️arbitralności decyzji podejmowanych przez AMLA (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu), zwłaszcza w kwestiach realizacji (bądź nie) zaleceń wydawanych krajowym organom nadzoru.

W całej procedurze postępowania w przypadku „naruszenia prawa UE”, najbardziej niepokojące są dwie rzeczy:
1️⃣ Przejęcie przez AMLA bezpośredniego nadzoru nad poszczególnymi podmiotami nadzorowanymi przez krajowe organy w sytuacji stwierdzenia niezgodności działań organów krajowych z zaleceniami/prawem UE – co oznacza de facto nieograniczone rozszerzenie władzy AMLA.
2️⃣ Arbitralne wszczynanie całej procedury: z własnej inicjatywy lub nawet na wniosek Parlamentu, BEZ WSKAZANIA KRYTERIÓW OCENY, czy organ krajowy stosuje się do zaleceń (czy też prawa UE) – a więc występowanie przez AMLA w roli sądu… Tego typu posunięcia, nawet jeśli miałyby mieć miejsce, powinny wymagać orzeczenia TSUE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)