„Droga ku cyfrowej dekadzie” Unii Europejskiej

Czwarta rewolucja przemysłowa, sztuczna inteligencja, pandemia Covid-19 pokazały, że transformacja naszej gospodarki i społeczeństwa w kierunku bardziej cyfrowego jest naszym celem.

Musimy pilnie przyśpieszyć proces kształcenia i rozwoju infrastruktury cyfrowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dlatego tak ważny jest wspólny program „Droga ku cyfrowej dekadzie”!

Unia Europejska musi być nowoczesna i cyfrowa, bo zagwarantuje zysk dla Europy prawie 3 bln euro – dla przykładu – dla mojego kraju Polski to blisko 500 mld złotych.

Dziś niestety większość Europejczyków posiada zaledwie podstawowe kompetencje cyfrowe, a między poszczególnymi krajami utrzymują się ogromne różnice. Odsetek Europejczyków posiadających podstawowe umiejętności informatyczne dziś waha się między 29% a 79%.

Ten wypracowany kompromis przez nasz Parlament i Radę Europejską wymaga ambitnego podejścia i współpracy.

Ustanowiliśmy konkretne cele polityki cyfrowej, umiejętności cyfrowych, infrastruktury i cyfryzacji przedsiębiorstw, a co najważniejsze przejrzyste ramy dla realizacji projektów
wielonarodowych.

Powinniśmy jednak, w tym ambitnym projekcie, zwrócić uwagę na kilka wrażliwych kwestii:

✔️ w zakresie terminów synchronizacji publikacji krajowych cyfrowych map
drogowych,
✔️ osiągnięcia celów 75% dla przedsiębiorstw unijnych wykorzystujących cyfryzację w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz 100 % transformacji cyfrowej w dostępie do usług publicznych i dostępie obywateli np. do dokumentacji medycznej.

W pędzie do cywilizacji cyfrowej ważne byśmy nie zapomnieli o drugim człowieku, o naszym bezpieczeństwie oraz zwrócili uwagę na zagrożenia jakie niesie postęp technologiczny i cyfrowy świat.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)