Czym jest Komisja Rozwoju Regionalnego?

Komisja Rozwoju Regionalnego, której jestem członkinią, skupia się na polityce regionalnej oraz polityce spójności, ze szczególnym uwzględnieniem:

✔️ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz innych instrumentów polityki regionalnej Unii,
✔️ ocenie wpływu innych polityk Unii na spójność gospodarczą i społeczną,
✔️ koordynacji instrumentów strukturalnych Unii,
✔️ regionach najbardziej oddalonych, wyspach oraz współpracy transgranicznej i międzyregionalnej,
✔️ stosunkach z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

W obliczu ostatnich problemów, przed którymi stanęła Unia Europejska, w swoich działaniach skupiamy się również na:
✔️ zarządzaniu kryzysem uchodźczym oraz odbudowie Ukrainy,
✔️ bezpieczeństwie energetycznym Europy,
✔️ cyberbezpieczeństwie,
✔️ strategicznej odporności europejskiej gospodarki oraz odporności instytucji demokratycznych,
✔️ wzmocnieniu regionów europejskich.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)