Bardzo ważna debata podczas posiedzenia Podkomisji ds. Podatkowych w sprawie BEFIT

🇪🇺 Bardzo ważna debata podczas posiedzenia Podkomisji ds. Podatkowych w sprawie BEFIT – planowanej wspólnej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw.

Komisja Europejska zobowiązała się do przedstawienia w tym roku nowych ram opodatkowania działalności gospodarczej w UE w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, usunięcia przeszkód podatkowych i stworzenia bardziej przyjaznego dla biznesu otoczenia na jednolitym rynku. „Business in Europe: Framework for Income Taxation” (lub BEFIT) ma zapewnić w UE jednolity zbiór przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, dając bardziej sprawiedliwy podział praw podatkowych między państwa członkowskie.

Niezwykle ważne jest to by inicjatywa przyczyniła się do stworzenia systemu, który ograniczy biurokrację dla przedsiębiorstw.

W debacie wzięli udział:
🔵 Christian Kaeser, globalny dyrektor ds. podatków w firmie Siemens,
🔵 Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej i fiskalnej SMEunited,
🔵 Simon Loretz, starszy ekonomista w Austriackim Instytucie Badań Ekonomicznych (WIFO).

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)