Bardzo ważna debata podczas posiedzenia Podkomisji ds. Podatkowych w sprawie BEFIT

🇪🇺 Bardzo ważna debata podczas posiedzenia Podkomisji ds. Podatkowych w sprawie BEFIT – planowanej wspólnej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorstw.

Komisja Europejska zobowiązała się do przedstawienia w tym roku nowych ram opodatkowania działalności gospodarczej w UE w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, usunięcia przeszkód podatkowych i stworzenia bardziej przyjaznego dla biznesu otoczenia na jednolitym rynku. „Business in Europe: Framework for Income Taxation” (lub BEFIT) ma zapewnić w UE jednolity zbiór przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, dając bardziej sprawiedliwy podział praw podatkowych między państwa członkowskie.

Niezwykle ważne jest to by inicjatywa przyczyniła się do stworzenia systemu, który ograniczy biurokrację dla przedsiębiorstw.

W debacie wzięli udział:
🔵 Christian Kaeser, globalny dyrektor ds. podatków w firmie Siemens,
🔵 Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej i fiskalnej SMEunited,
🔵 Simon Loretz, starszy ekonomista w Austriackim Instytucie Badań Ekonomicznych (WIFO).

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)