40 milionów dla KGW!

Moje Drogie KOBIETY GOSPODARNE I WYJĄTKOWE- dla WAS JUŻ! 40 milionów złotych do wykorzystania! OD DZIŚ 5 CZERWCA! NABÓR wniosków dla Kół Gospodyń Wiejskich; do 30 września.

POWIADAMIAJMY SIEBIE WZAJEMNIE… KAŻDE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SIŁA KOBIET

3 – 5 tysięcy złotych – dla każdego Koła Gospodyń Wiejskich, które posiada wpis do Krajowego Rejestru KGW – w każdym  POWIATOWYM ODDZIALE ARiMR

Zasady jak zawsze proste…bowiem to już trzeci nabór na Wasze wspaniałe inicjatywy i działania.

Bardzo się cieszę, że ta ustawa – wspólnie przez NAS napisana, wsparcie finansowe oraz ułatwienia i rozwiązania szczególnie te podatkowe – są przez Was tak doceniane. Jest NAS JUŻ PONAD 20 TYSIĘCY KÓŁ, w naszych małych Ojczyznach- sołectwach POLSKI.  Za to bardzo DZIĘKUJĘ! Dziękuję także w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego, dla którego kultura, tradycja, przedsiębiorczość i rozwój każdego REGIONU – każda lokalna inicjatywa jest niezwykle ważna.  Dzięki Premierowi to już trzeci rok, KGW otrzymują tak potrzebne ŚRODKI finansowe na swoją działalność i rozwój. Kolejne 40 miliony złotych. Jestem dumna, że udało NAM się wspólnie dbać o tradycję i nowoczesności dla POLSKI I Europy.

I tak jak zawsze…Moje Serce zawsze było, jest i zawsze  będzie z WAMI – KOBIETAMII GOSPODARNYMI i WYJATKOWYMI ZAWSZE Z KGW. Moje DROGIE, do miłego zobaczenia.

Proste i jasne zasady:

  • 3 000,00 zł – jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 4 000,00 zł – jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 5 000,00 zł – jeżeli koło gospodyń wiejskich licz¹y ponad 75 członków.

Wykorzystanie przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,

Zwrot pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i poz. 932), zgodnie z którym KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

W każdym POWIATOWYM ODDZIALE ARiMR pomoże Wam zawsze Pełnomocnik ds. KGW

Dokumenty do przyznania pomocy:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)