Zdalnie i efektywnie – podkomisja FISC!

🇪🇺 Zdalnie i efektywnie – podkomisja FISC! Dalsza reforma zasad opodatkowania osób prawnych.
Propozycja raportu – to dobra podstawa i punkt wyjścia do dyskusji.

Jest zbieżna z moim punktem widzenia, przede wszystkim jest pro-rynkowa, pragmatyczna, wyraża troskę o konkurencyjność europejskiej gospodarki oraz podkreśla suwerenność Państw Członkowskich w kwestiach podatkowych.

Składając poprawki podkreśliłam w nich rolę współpracy i budowania zaufania pomiędzy Państwami Członkowskimi – bez których żadne reformy w sprawach podatkowych dokonywane na szczeblu UE nie będą skuteczne. Dobrym przykładem może być los dotychczasowych dyrektyw w sprawie opodatkowania, które są przez Państwa Członkowskie stosowane niespójnie i niekonsekwentnie.

Kolejną ważną sprawą dla mnie jest poszanowanie i respektowanie w nowych regulacjach unijnych nowatorskich rozwiązań, które zostały już wdrożone w Państwach Członkowskich, a które przyczyniają się do poprawy sytuacji w dziedzinie ściągalności podatków, stanowiąc zarazem ułatwienie dla podatników (zwłaszcza MŚP). Nie możemy dopuścić, aby rozwiązanie ogólno-unijne były gorsze (mniej skuteczne, bardziej wymagające dla przedsiębiorców) niż rozwiązania krajowe – i niejako wymuszały „cofanie w rozwoju” krajowych narzędzi administracji podatkowych.

Naszym priorytetem przyszłościowych reformom opodatkowania przedsiębiorstw w UE powinno być utrzymanie konkurencyjności gospodarki UE. Tą kwestię, co prawda, podnosi Sprawozdawczyni, ale postanowiłam je bardziej rozwinąć. Z tą sprawą wiąże się również kolejna: jako UE – powinniśmy szczególnie troszczyć się o interesy MŚP, które są dźwignią europejskiej gospodarki, a które są de facto dyskryminowane podatkowo. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wyższe w tym sektorze koszty przestrzegania przepisów podatkowych, ale także z powodu skutecznego uchylania się od opodatkowania wielkich, międzynarodowych korporacji.

Najwyższy czas przywrócić w tej kwestii sprawiedliwość i pomyśleć o realnych ułatwieniach dla drobnych przedsiębiorców.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)