Zdalnie i efektywnie – podkomisja FISC!

🇪🇺 Zdalnie i efektywnie – podkomisja FISC! Dalsza reforma zasad opodatkowania osób prawnych.
Propozycja raportu – to dobra podstawa i punkt wyjścia do dyskusji.

Jest zbieżna z moim punktem widzenia, przede wszystkim jest pro-rynkowa, pragmatyczna, wyraża troskę o konkurencyjność europejskiej gospodarki oraz podkreśla suwerenność Państw Członkowskich w kwestiach podatkowych.

Składając poprawki podkreśliłam w nich rolę współpracy i budowania zaufania pomiędzy Państwami Członkowskimi – bez których żadne reformy w sprawach podatkowych dokonywane na szczeblu UE nie będą skuteczne. Dobrym przykładem może być los dotychczasowych dyrektyw w sprawie opodatkowania, które są przez Państwa Członkowskie stosowane niespójnie i niekonsekwentnie.

Kolejną ważną sprawą dla mnie jest poszanowanie i respektowanie w nowych regulacjach unijnych nowatorskich rozwiązań, które zostały już wdrożone w Państwach Członkowskich, a które przyczyniają się do poprawy sytuacji w dziedzinie ściągalności podatków, stanowiąc zarazem ułatwienie dla podatników (zwłaszcza MŚP). Nie możemy dopuścić, aby rozwiązanie ogólno-unijne były gorsze (mniej skuteczne, bardziej wymagające dla przedsiębiorców) niż rozwiązania krajowe – i niejako wymuszały „cofanie w rozwoju” krajowych narzędzi administracji podatkowych.

Naszym priorytetem przyszłościowych reformom opodatkowania przedsiębiorstw w UE powinno być utrzymanie konkurencyjności gospodarki UE. Tą kwestię, co prawda, podnosi Sprawozdawczyni, ale postanowiłam je bardziej rozwinąć. Z tą sprawą wiąże się również kolejna: jako UE – powinniśmy szczególnie troszczyć się o interesy MŚP, które są dźwignią europejskiej gospodarki, a które są de facto dyskryminowane podatkowo. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wyższe w tym sektorze koszty przestrzegania przepisów podatkowych, ale także z powodu skutecznego uchylania się od opodatkowania wielkich, międzynarodowych korporacji.

Najwyższy czas przywrócić w tej kwestii sprawiedliwość i pomyśleć o realnych ułatwieniach dla drobnych przedsiębiorców.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)