Wzywamy do europejskiej inicjatywy pokojowej

Jako Parlament Europejski przyjęliśmy rezolucję, która wzywa do zakończenia przedłużającego się konfliktu izraelsko-palestyńskiego i okupacji terytoriów palestyńskich poprzez wznowienie rzeczywistych rozmów pokojowych. Unia Europejska powinna zorganizować międzynarodową konferencję w celu przywrócenia rozwiązania dwupaństwowego, aby przywrócić polityczne perspektywy dla długotrwałego pokoju.

Zdecydowanie potępiamy ciągły terroryzm skierowany przeciwko Izraelowi i w pełni uznajemy uzasadnione obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa oraz jego prawo do walki z aktami przemocy i ochrony ludności cywilnej. Wzywamy także do natychmiastowego zakończenia nielegalnego osadnictwa izraelskiego. Istotnym punktem jest także wezwanie do przeprowadzenia zaległych wyborów w Palestynie.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)