Wysłuchaliśmy ekspertów w sprawie skutków gospodarczych sankcji UE wobec Rosji i Unii Europejskiej

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim mieliśmy okazję poznać perspektywę ekspertów i przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego Ukrainy na temat skutków gospodarczych sankcji UE wobec Rosji i samej UE. Pozwoliło nam to na zebranie dodatkowych informacji dotyczących dalszych działań, które wprowadzamy w celu zminimalizowania wpływu sankcji na gospodarkę UE.

Zgodnie ze słowami przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Parlamentu Ukrainy – Dmytro Natalukha – Rosja była w stanie oprzeć się sankcjom lepiej niż oczekiwano. Dlatego też nadchodzący dziewiąty pakiet sankcji jest niezbędny.

Dmytro Natalukha zasugerował dwa obszary, na których powinniśmy się szczególnie skupić – konieczność nałożenia sankcji na rosyjskie partie polityczne popierające Putina oraz transport rosyjskiej ropy przez greckie statki.

Tymofiy Mylovanov, dyrektor Kyiv School of Economics, nakreślił stan gospodarki Ukrainy, mówiąc, że mimo iż rząd już skorygował w dół swoje oczekiwania wobec gospodarki po atakach Rosji na infrastrukturę energetyczną, sytuacja prawdopodobnie będzie się dalej pogarszać. Jego instytut szacował koszty szkód na około 127 mld USD, nie licząc szkód w poufnej infrastrukturze i sprzęcie.

Benjamin Moll, profesor makroekonomii w London School of Economics wskazał, że gospodarka UE dobrze znosi i dostosowuje się do niekorzystnych skutków gospodarczych. Dodał, że recesja będzie jedynie łagodna i ograniczona do kilku krajów. Kluczem będzie utrzymanie ograniczenia popytu gospodarstw domowych na gaz przez całą zimę. Dlatego jego zdaniem ważne jest, aby nie rozwijać środków wsparcia bezpośrednio związanych ze zużyciem energii i utrzymać zachęty do zmniejszenia zapotrzebowania na gaz.

Maíra Martini, ekspert ds. badań i polityki w Transparency International, wyjaśniła, że duża część rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone, miała miejsce tylko w 6 państwach członkowskich UE, a pozostałe stanowiły tylko niewielką część. Ważne jest, by zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i zmniejszyć przeszkody, które utrudniają wielu państwom członkowskim zamrożenie większej ilości rosyjskich aktywów. Martini wskazała również na istotną wadę systemu sankcji dotyczącą świadczenia usług powierniczych, która – jej zdaniem – oznacza, że objęci sankcjami Rosjanie mogą nadal w pewnym stopniu korzystać z takich usług.

Hannes Swoboda, prezes Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Gospodarczych, powiedział, że głównym ciosem gospodarczym dla Rosji jest nie tyle sankcje, co wycofanie się niezliczonych firm zagranicznych, które wycofały z kraju również swoje technologie. Teraz kluczowe było zapewnienie, że ta technologia nie będzie importowana skądś indziej. Swoboda powiedział również, że podobnie dobrą strategią byłoby zachęcanie i ułatwianie wyjazdu wykształconej młodzieży rosyjskiej. Na koniec wskazał na konieczność uznania, że niektóre kraje bałkańskie oraz Węgry i Słowacja są bardziej dotknięte negatywnymi skutkami wojny i sankcji niż inne kraje.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi pytaliśmy o rolę krajów trzecich w reżimie sankcji UE oraz o sposób postępowania z tymi krajami trzecimi, które nie współpracują w wystarczającym stopniu. Poprosiliśmy również o więcej szczegółów na temat struktury środków wsparcia w UE, które nie napędzałyby popytu na gaz. Podkreśliliśmy również, że należy zrobić więcej w zakresie złotych paszportów, wykorzystania walut kryptowalutowych, rejestru aktywów i ujawniania własności prywatnej, aby zapewnić, że nie są one wykorzystywane do unikania sankcji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)