Wydłużenie terminu kwalifikowalności

Polska biotechnologia jest coraz bardziej zauważana i doceniana. Dzieje się to również dzięki realizacji projektów badawczo rozwojowych finansowanych ze środków unijnych. W Polsce w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawidłowe realizowanie wielu projektów wymaga elastycznego podejścia i zagwarantowanie możliwości uznania wpływu nieprzewidzianych czynników, niezależnych od beneficjenta realizującego projekt. Jednym z kluczowych elementów dla beneficjenta jest rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zwracam uwagę, iż pierwotne harmonogramy uzgadniane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie nie uwzględniają utrudnień wynikających z dwuletniej pandemii COVID – 19 oraz trwającej wojny na Ukrainie.

Brak możliwości ponoszenia wydatków po 2023 i uznania ich za kwalifikowalne poważnie zagraża wielu beneficjentom, którzy składają prośby do mojego biura w tej sprawie. Nie możemy doprowadzić do możliwości zaprzepaszczenia efektów realizacji tych projektów.

W związku z tym zwróciłam się do Komisji Europejskim z szeregiem pytań:
1. Czy Komisja Europejska zakłada możliwość wydłużenia okresu kwalifikowania wydatków
w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020?
2. Czy Komisja Europejska planuje zmianę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR wydłużając okres kwalifikowalności np. do 31.12.2024 roku?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)