Wydłużenie terminu kwalifikowalności

Polska biotechnologia jest coraz bardziej zauważana i doceniana. Dzieje się to również dzięki realizacji projektów badawczo rozwojowych finansowanych ze środków unijnych. W Polsce w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawidłowe realizowanie wielu projektów wymaga elastycznego podejścia i zagwarantowanie możliwości uznania wpływu nieprzewidzianych czynników, niezależnych od beneficjenta realizującego projekt. Jednym z kluczowych elementów dla beneficjenta jest rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zwracam uwagę, iż pierwotne harmonogramy uzgadniane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie nie uwzględniają utrudnień wynikających z dwuletniej pandemii COVID – 19 oraz trwającej wojny na Ukrainie.

Brak możliwości ponoszenia wydatków po 2023 i uznania ich za kwalifikowalne poważnie zagraża wielu beneficjentom, którzy składają prośby do mojego biura w tej sprawie. Nie możemy doprowadzić do możliwości zaprzepaszczenia efektów realizacji tych projektów.

W związku z tym zwróciłam się do Komisji Europejskim z szeregiem pytań:
1. Czy Komisja Europejska zakłada możliwość wydłużenia okresu kwalifikowania wydatków
w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020?
2. Czy Komisja Europejska planuje zmianę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR wydłużając okres kwalifikowalności np. do 31.12.2024 roku?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)