Wspólne posiedzenie Komisji FEMM oraz Komisji JURI

Głosowaliśmy nad tymczasowym porozumieniem w sprawie tzw. dyrektywy „Kobiety w zarządach” (Women on Boards) będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Negocjatorzy PE i Rady UE osiągnęli historyczne porozumienie w związku z tą dyrektywą. Współsprawozdawcami tej sprawy są członek FEMM Evelyn Regner i członek JURI Lara Wolters. Celem dyrektywy jest wprowadzenie przejrzystych procedur rekrutacji w przedsiębiorstwach, tak aby co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich było zajmowanych przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej.

Komisja FEMM głosowała również nad przyjęciem trzech sprawozdań.
1️⃣ Pierwsze to sprawozdanie w sprawie ubóstwa kobiet w Europie. Należy zaproponować środki mające na celu zapewnienie, że ubóstwo kobiet w Europie nie będzie już dłużej wynikiem dyskryminacji trwającej przez całe życie.
2️⃣ Drugie sprawozdanie to „Dyskryminacja międzysektorowa w Unii Europejskiej: sytuacja społeczno-gospodarcza kobiet pochodzących z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji” dotyczy społeczności kobiet w Europie pochodzenia afrykańskiego, bliskowschodniego, latynoamerykańskiego azjatyckiego, aby lepiej zrozumieć ich pozycję społeczno-gospodarczą w społeczeństwie.
3️⃣ Trzecie to „Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, połączonych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.”, przy którym pełnię funkcję kontrsprawozdawczyni.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)