Wspólne posiedzenie Komisji FEMM oraz Komisji JURI

Głosowaliśmy nad tymczasowym porozumieniem w sprawie tzw. dyrektywy „Kobiety w zarządach” (Women on Boards) będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Negocjatorzy PE i Rady UE osiągnęli historyczne porozumienie w związku z tą dyrektywą. Współsprawozdawcami tej sprawy są członek FEMM Evelyn Regner i członek JURI Lara Wolters. Celem dyrektywy jest wprowadzenie przejrzystych procedur rekrutacji w przedsiębiorstwach, tak aby co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich było zajmowanych przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej.

Komisja FEMM głosowała również nad przyjęciem trzech sprawozdań.
1️⃣ Pierwsze to sprawozdanie w sprawie ubóstwa kobiet w Europie. Należy zaproponować środki mające na celu zapewnienie, że ubóstwo kobiet w Europie nie będzie już dłużej wynikiem dyskryminacji trwającej przez całe życie.
2️⃣ Drugie sprawozdanie to „Dyskryminacja międzysektorowa w Unii Europejskiej: sytuacja społeczno-gospodarcza kobiet pochodzących z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji” dotyczy społeczności kobiet w Europie pochodzenia afrykańskiego, bliskowschodniego, latynoamerykańskiego azjatyckiego, aby lepiej zrozumieć ich pozycję społeczno-gospodarczą w społeczeństwie.
3️⃣ Trzecie to „Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – w kierunku silniejszych, połączonych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.”, przy którym pełnię funkcję kontrsprawozdawczyni.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)