Wspólne posiedzenie Komisji ECON i Komisji EMPL

Podczas posiedzenia rozmawialiśmy na temat jesiennego pakietu fiskalnego w ramach europejskiego semestru 2023 z:

🔘 Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym wykonawczym do spraw gospodarki służącej ludziom,
🔘 Paolo Gentilonim, komisarzem do spraw gospodarki,
🔘 Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych

Skupiliśmy się przede wszystkim na regułach, na jakich bazować będzie przyszłoroczny Semestr – zwłaszcza w kontekście realizacji RRF (realizacja Krajowych Planów Odbudowy) – na największych wyzwaniach ekonomicznych i społecznych, problemach reformy ram zarządzania gospodarczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa fiskalnego w Europie.

Musimy podjąć skuteczne działania zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym, aby zapewnić odpowiednie i przystępne cenowo dostawy energii, zabezpieczyć stabilność gospodarczą i finansową oraz chronić znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)