Wakacje kredytowe wprowadzone!

Wakacje kredytowe świetnym rozwiązaniem i wsparciem #DobryRządNaTrudneCzasy

❗❗❗Jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw uzyskała wreszcie podpis prezydenta. Rozwiązania, które przewiduje, wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw

✅Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez 8 miesięcy:
❗po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku
❗po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Obejmą jedynie kredyty wzięte w 🇵🇱polskiej walucie. ❗❗❗Po skorzystaniu z wakacji okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

✅Świadczenie będzie przysługiwać tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. ❗Kredytobiorca będzie musiał złożyć odpowiednie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. ❗Zawieszenie spłaty będzie dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
❗Do spłaty pozostaną opłaty ubezpieczeniowe.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)