Wakacje kredytowe wprowadzone!

Wakacje kredytowe świetnym rozwiązaniem i wsparciem #DobryRządNaTrudneCzasy

❗❗❗Jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw uzyskała wreszcie podpis prezydenta. Rozwiązania, które przewiduje, wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw

✅Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez 8 miesięcy:
❗po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku
❗po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Obejmą jedynie kredyty wzięte w 🇵🇱polskiej walucie. ❗❗❗Po skorzystaniu z wakacji okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

✅Świadczenie będzie przysługiwać tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. ❗Kredytobiorca będzie musiał złożyć odpowiednie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. ❗Zawieszenie spłaty będzie dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
❗Do spłaty pozostaną opłaty ubezpieczeniowe.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)