W Komisji REGI, chcemy ambitniejszego wsparcia UE dla najbardziej oddalonych regionów Wspólnoty.

▶️ Aby sprostać regionalnym wyzwaniom i zapewnić rozwój, regiony najbardziej oddalone 🏝️potrzebują lepiej dostosowanych środków i odpowiednich zasobów.

Podczas Komisji REGI pracujemy nad tym aby polityka 🇪🇺 UE w większym stopniu koncentrowała się na konkurencyjności i zapewniała podejście dostosowane do potrzeb każdego regionu, nawet tego najbardziej oddalonego.

Podczas ostatniego posiedzenia przyjęliśmy stanowisko w sprawie strategii Komisji Europejskiej właśnie dla wyżej wymienionych regionów.

Chcemy, aby Komisja opracowała szereg dostosowanych do potrzeb planów działania w celu wdrożenia tej strategii i wsparcia jej odpowiednimi środkami finansowymi. W kontekście obecnego kryzysu i inflacji, istotne jest aby odzwierciedlić dodatkowe koszty operacyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa na tych obszarach.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)