W Komisji REGI, chcemy ambitniejszego wsparcia UE dla najbardziej oddalonych regionów Wspólnoty.

▶️ Aby sprostać regionalnym wyzwaniom i zapewnić rozwój, regiony najbardziej oddalone 🏝️potrzebują lepiej dostosowanych środków i odpowiednich zasobów.

Podczas Komisji REGI pracujemy nad tym aby polityka 🇪🇺 UE w większym stopniu koncentrowała się na konkurencyjności i zapewniała podejście dostosowane do potrzeb każdego regionu, nawet tego najbardziej oddalonego.

Podczas ostatniego posiedzenia przyjęliśmy stanowisko w sprawie strategii Komisji Europejskiej właśnie dla wyżej wymienionych regionów.

Chcemy, aby Komisja opracowała szereg dostosowanych do potrzeb planów działania w celu wdrożenia tej strategii i wsparcia jej odpowiednimi środkami finansowymi. W kontekście obecnego kryzysu i inflacji, istotne jest aby odzwierciedlić dodatkowe koszty operacyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa na tych obszarach.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)